Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

KIEDY

Od: 26 wrz 2019

Do: 27 wrz 2019

GDZIE

Gdynia, Polska

JĘZYK

Polski

CENA

990 zł netto/ rabaty dla klientów certyfikowanych przez SGS

Zarejestruj się teraz

Skontaktuj się z nami aby przesłać zapytanie odnośnie tego szkolenia.

AW ISO 17025

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ UPŁYWA 23.09.2019.

TERMIN GWARANTOWANY.
O WPISANIU NA LISTĘ UCZESTNIKÓW DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

ADRESACI SZKOLENIA: 
Szkolenie przeznaczone jest dla osób zaangażowanych w budowę i wdrożenie systemu zarządzania, odpowiedzialnych za system zarządzania, osób wyznaczonych do przeprowadzenia auditu systemu zarządzania w laboratorium, kierowników ds. jakości oraz wszystkich tych,  których celem jest zdobycie lub ugruntowanie wiedzy o systemach zarządzania.

 

CEL SZKOLENIA:

 • Przygotowanie uczestników do pełnienia roli auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością w laboratorium funkcjonującego wg wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025.

 • Wprowadzenie w zasady auditingu oraz w sposoby wykorzystania auditu w doskonaleniu jakości.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Wymagania systemowe i techniczne w normie ISO 17025:

  • Polityki laboratorium. Zasady niezaangażowania, transparentności postępowania

  • Dokumentacja systemu zarządzania w laboratorium

  • Wymagania odnośnie personelu laboratorium

  • Nadzór nad dokumentacją i zapisami

  • Wymagania odnośnie wyposażenia laboratorium, sposobu eksploatacji i konserwacji

  • Eksploatacja i konserwacja aparatury kontrolno-pomiarowej. Zapewnienie spójności pomiarowej

  • Identyfikacja norm, wymagań prawnych oraz innych wymagań dla metody badawczej/metody wzorcowania

  • Rozruch procesu badania/wzorcowania, czyli identyfikacja składowych niepewności pomiaru, szacowanie niepewności pomiarów, walidacja metody

  • Prawidłowa realizacja badania/wzorcowania od zgłoszenia klienta do wydania świadectwa

  • Sprawdzanie i doskonalenie systemu zarządzania.

 • Zasady auditingu wg ISO 19011:2011:

  • planowanie i koordynacja działań auditowych;

  • prowadzenie auditów;

  • identyfikacja i zapis niezgodności;

  • analiza dokumentacji i zapisów;

  • działania poauditowe; raportowanie

 • Egzamin końcowy.

 

Wymagana znajomość normy ISO 17025 w stopniu podstawowym.

 

METODYKA SZKOLENIA:

Wykłady, Ćwiczenia, Dyskusja

 

Skontaktuj się z nami