Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

KIEDY

Od: 21 paź 2019

Do: 23 paź 2019

GDZIE

Pszczyna, Polska

JĘZYK

Polski

CENA

1200 PLN/ dostępne rabaty dla klientów certyfikowanych przez SGS Polska

Zarejestruj się teraz

Zarejestruj się teraz lub kontakt aby uzyskać więcej informacji

ISO 45001

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ UPŁYWA 04.10.2019

   

PRZED PRZESŁANIEM ZGŁOSZENIA ZAPOZNAJ SIĘ Z WARUNKAMI ZGŁOSZENIA I UDZIAŁU W SZKOLENIU 

 

ADRESACI SZKOLENIA: 
Szkolenie przeznaczone jest dla osób zaangażowanych w budowę i wdrożenie systemu zarządzania, wyznaczonych do przeprowadzenia auditu systemu w organizacji, reprezentantów kierownictwa ds. systemu zarządzania, auditorów wewnętrznych oraz wszystkich tych, których celem jest zdobycie lub ugruntowanie wiedzy o systemach zarządzania.

 

CEL SZKOLENIA:

 • Przygotowanie słuchaczy do pełnienia roli auditora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy funkcjonującego wg wymagań normy ISO 45001:2018

 • Wprowadzenie w zasady auditingu oraz w sposoby wykorzystania auditu w doskonaleniu bezpieczeństwa i higieny pracy.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Wprowadzenie: rys historyczny, HLS;
 • Zapoznanie z normą
 • Budowa normy (w ujęciu procesowym);
  • Definicje;
  • Kontekst, strony zainteresowane [ćwiczenie];
  • Ryzyka i szanse, identyfikacja zagrożeń [ćwiczenie];
  • Omówienie pozostałych punktów normy
 • Auditor / auditor wiodący – cechy wspólne i rozdzielne; odpowiedzialności i uprawnienia; cechy osobowościowe; zasady etyczne;
 • Audit jako istotny element systemu zarządzania – definicja i jej praktyczna interpretacja; rodzaje auditów; wymagania normy iso 45001 oraz iso 19011;
 • Fazy audytu: 
  • Planowanie auditów;
  • Zespół auditowy;
  • Przygotowanie do konkretnego auditu (źródła niezbędnych informacji, plan auditu, podział zadań, rodzaj i zakres udokumentowanej informacji; zasadność list kontrolnych); [ćwiczenie]
  • Realizacja auditu (spotkanie otwierające, zbieranie dowodów, ich dokumentowanie, komunikacja z klientem); [ćwiczenie]
  • Komunikacja werbalna i niewerbalna, czyli co można, a czego należy bezwzględnie unikać;
  • Analiza dowodów – przygotowanie raportu z auditu w tym formułowanie niezgodności [ćwiczenie];
  • Spotkanie zamykające i działania poauditowe [ćwiczenie]
 • Zakończenie szkolenia

METODYKA SZKOLENIA:

Wykłady, Ćwiczenia, Dyskusja

Skontaktuj się z nami