Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

KIEDY

Od: 09 paź 2019

Do: 09 paź 2019

GDZIE

Warszawa, Polska

JĘZYK

Polski

CENA

Skontaktuj się z nami aby poznać cenę

Zarejestruj się teraz

Skontaktuj się z nami aby przesłać zapytanie odnośnie tego szkolenia.

Ryzyko w transporcie ponoszą wszyscy uczestnicy tego procesu - zleceniodawca, przewoźnik, a w przypadku zaangażowania spedytora - także spedytor. Jest ono duże, bo na ogół wysoka jest wartość przewożonego towaru.

Szczególnie dla przewoźnika ryzyko to jest niebezpieczne, bo on odpowiada za towar po jego przyjęciu do przewozu, aż do momentu wydania odbiorcy. Spedytor także musi rozważyć wiele ryzyk, w tym odpowiedzialności za zatrudniane podmioty do wykonania umowy spedycji.

Należy tu identyfikować ryzyka różnego typu, nie tylko towarowe. Wiele ryzyk związanych jest z innymi aspektami niż ubytki, uszkodzenia, utrata towaru czy niedotrzymanie terminu dostawy. Przed odpowiedzialnością z tytułu wielu ryzyk można się zabezpieczyć poprzez właściwe zapisy w umowie czy na listach przewozowych. Powszechne są także zapisy, które tylko pozornie przed tym zabezpieczają, bo w rzeczywistości popadają w sprzeczność z bezwzględnie obowiązującym prawem.

Wiedza na ten temat jest więc niezbędna w codziennej pracy specjalisty ds. transportu, spedycji i przewoźnika.  

Program spotkania

Merytoryczna część spotkania, organizowanego przez Instytut Techniczny SGS, skupiona będzie na następujących zagadnieniach:

  • IDENTYFIKACJA RYZYK W TRANSPORCIE I SPEDYCJI;
  • RYZYKA A SYSTEM UWARUNKOWAŃ PRAWNO - ZWYCZAJOWYCH;
  • RYZYKA A UMOWY W TRANSPORCIE;
  • RYZYKA ZWIĄZANE Z TOWARAMI.

Korzyści z uczestnictwa w spotkaniu eksperckim

  • Umiejętność identyfikacji różnych ryzyk w procesie transportowym; 
  • Wiedza na temat różnych skutecznych zabezpieczeń przed w/w ryzykami; 
  • Wskazanie procedur i nowych możliwości zwalniania od odpowiedzialności z tytułu szkód w transporcie; 
  • Zwiększenie skuteczności reklamacji zgłaszanych przez spedytorów wobec przewoźników; 
  • Wykorzystanie możliwości prawnych i zwyczajowych uzasadniania różnego typu roszczeń w procesie transportowym; 
  • Przećwiczenie metod załatwiania roszczeń oraz zasad posługiwania się argumentami prawnymi (konwencje, zwyczaje, przepisy, warunki umowne).

Prowadzący

Do współpracy merytorycznej zaprosiliśmy eksperta / praktyka, w obszarze negocjowania i zawierania umów handlowych z partnerem krajowym i zagranicznym, w tym kwestii transportowych i spedycyjnych. Zagadnieniami tymi zajmuje się zarówno w sposób praktyczny, jak i naukowy. Jest długoletnim doradcą wielu firm polskich i międzynarodowych korporacji w Polsce, w tym dużych firm transportowych i spedycyjnych. Negocjował umowy na wszystkich 7 kontynentach. W swojej dotychczasowej karierze przeszkolił kilkadziesiąt tysięcy menedżerów i handlowców oraz napisał 60 książek, wydanych w kraju i za granicą.

 

Jesteśmy przekonani, że podczas nadchodzących warsztatów, podobnie jak w trakcie naszych poprzednich wydarzeń, stworzymy miejsce do ważnej merytorycznej debaty w gronie specjalistów.

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać więcej informacji: instytut.techniczny@sgs.com.

Instytut Techniczny SGS to najwyższej jakości szkolenia, warsztaty i konferencje branżowe, realizowane w oparciu o ekspercką wiedzę i wieloletnie doświadczenie, skierowane do pracowników każdego szczebla organizacyjnego, polskich przedsiębiorstw oraz międzynarodowych korporacji.

 

Skontaktuj się z nami