Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

KIEDY

Od: 16 paź 2019

Do: 17 paź 2019

GDZIE

Warszawa, Polska

JĘZYK

Polski

CENA

990 PLN netto/ dostępne rabaty dla klientów z certyfikowanym systemem zarządzania przez SGS Polska

Zarejestruj się teraz

Skontaktuj się z nami aby przesłać zapytanie odnośnie tego szkolenia.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ UPŁYWA 02.10.2019. 


GRUPA DOCELOWA:

 • Kandydaci na auditorów wewnętrznych (kontrolerów) ZKP
 • Osoby, które pełnią już rolę auditorów wewnętrznych ds ISO lub innych systemów zarządzania – bardziej lub mniej doświadczonych w tym zakresie, a także:
  • Kierownicy produkcji
  • Kierownicy / Specjaliści działów jakości
  • Osoby odpowiedzialne za jakość wyrobów i procesów produkcyjnych, rozstrzyganie reklamacji

CEL SZKOLENIA:

 • Poznanie wymagań prawnych w obszarze produkcji i wprowadzania wyrobów budowlanych na rynek Unii Europejskiej
 • Poznanie zasad przeprowadzania auditów wewnętrznych ZKP i zasad przygotowania dokumentacji systemu zakładowej kontroli produkcji
 • Poznanie wymagań dla funkcji Auditora Wewnętrznego ZKP


PROGRAM SZKOLENIA:   

 • Wymagania prawne i normatywne w obszarze wyrobów budowlanych:
  • Wyroby budowlane w Unii Europejskiej – przepisy i wymagania (unijne i krajowe)
  • Harmonizacja norm jakościowych w obszarze wyrobów budowlanych
  • Wymagania dla producentów oraz podmiotów wprowadzających wyroby budowlane na rynek Unii Europejskiej
  • System nadzoru rynku wyrobów budowlanych
  • Oznakowanie wyrobów budowlanych
  • Deklarowanie właściwości użytkowych wyrobów budowlanych - wymagania
  • Systemy oceny zgodności wyrobów budowlanych
  • Certyfikacja i nadzoru systemu ZKP- wymagania jednostki notyfikowanej
 • Wymagania dla Auditora Wewnętrznego ZKP:
  • Rola, zadania, odpowiedzialności Auditora wewnętrznego ds. ZKP
  • Wpływ Auditora wewnętrznego na system ZKP
  • Kompetencje audytora wewnętrznego
  • Proces audytowania – dokumentacja i zapisy
 • Zakres warsztatów – przeprowadzenie auditu:
  • Planowanie i przeprowadzanie auditu wewnętrznego ZKP
  • Opracowanie dokumentów auditowych: planu auditu, karty spostrzeżeń z auditu, karty działań korygujących z auditu, raportu z auditu
  • Ocena wpływu elementów i procesów ZKP na jakość wyrobu
  • Działania poauditowe - zamykanie niezgodności, obserwacji, działania korygujące
 • Egzamin pisemny na Auditora Wewnętrznego ZKP  WARUNKI PRZYJĘCIA:

  Mile widziana jest:
 • Znajomość zagadnień związanych z zakresem ZKP
 • Znajomość procesów produkcji wyrobów budowlanych  METODOLOGIA: 
  wykład, dyskusja, ćwiczenia, studium przypadków

Skontaktuj się z nami