Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

KIEDY

Od: 29 paź 2019

Do: 30 paź 2019

GDZIE

Warszawa, Polska

JĘZYK

Polski

CENA

1300 PLN netto/ dostępne rabaty dla klientów z certyfikowanym systemem zarządzania przez SGS Polska

Zarejestruj się teraz

Skontaktuj się z nami aby przesłać zapytanie odnośnie tego szkolenia.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ UPŁYWA 15.10.2019. 


GRUPA DOCELOWA:

 • Osoby odpowiedzialne za wdrażanie, rozwijanie i utrzymanie systemu Zakładowej Kontroli Produkcji w zakładach produkujących wyroby budowlane
 • Osoby odpowiedzialne za systemy zarządzania w firmach, które chcą rozszerzyć zakres produkcji o wyroby budowlane, a także chcących pogłębić swoją wiedzę z tego tematu
 • Osoby pełniące lub mające pełnić funkcję pełnomocnika ZKP, w tym:
  • Auditorzy wewnętrzni ZKP, systemów jakości i/lub zintegrowanych systemów jakości
  • Kierownicy produkcji
  • Kierownicy lub Pełnomocnicy ds. ZKP

CEL SZKOLENIA:

 • Poznanie wymagań prawnych w obszarze produkcji i wprowadzania wyrobów budowlanych na rynek Unii Europejskiej
 • Poznanie zasad przeprowadzania auditów wewnętrznych ZKP
 • Poznanie zasad przygotowania dokumentacji systemu zakładowej kontroli produkcji
 • Poznanie wymagań dla funkcji Pełnomocnika ZKP


PROGRAM SZKOLENIA:   

 • Wymagania prawne i normatywne w obszarze wyrobów budowlanych:
  • Wyroby budowlane w Unii Europejskiej – przepisy i wymagania (unijne i krajowe)
  • Harmonizacja norm jakościowych w obszarze wyrobów budowlanych
  • Wymagania dla producentów oraz podmiotów wprowadzających wyroby budowlane na rynek Unii Europejskiej
  • System nadzoru rynku wyrobów budowlanych
  • Oznakowanie wyrobów budowlanych
  • Deklarowanie właściwości użytkowych wyrobów budowlanych - wymagania
  • Systemy oceny zgodności wyrobów budowlanych
  • Certyfikacja i nadzoru systemu ZKP- wymagania jednostki notyfikowanej
 • Wymagania dla Zakładowej Kontroli Produkcji:
  • Wymagania dla dokumentacji ZKP - mapa procesów, schemat organizacyjny, procedury i formularze        
  • Integrowanie dokumentacji systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001 z dokumentacją systemu ZKP
  • Deklarowanie właściwości użytkowych i oznakowanie wyrobów budowlanych
 • Wymagania dla Pełnomocnika ds. ZKP:
  • Rola, zadania, odpowiedzialności Pełnomocnika systemu ZKP
  • Zakres i rola audytu wewnętrznego w systemie ZKP
  • Kompetencje auditora wewnętrznego
  • Proces audytowania - dokumentacja i zapisy
 • Zakres warsztatów:
  • Sporządzanie dokumentacji ZKP – tworzenie księgi, procedur, schematów organizacji, mapy procesów
  • Planowanie i przeprowadzanie auditu wewnętrznego ZKP
  • Sporządzanie dokumentacji z auditu wewnętrznego
  • Ocena wpływu elementów i procesów ZKP na jakość wyrobu
  • Działania poauditowe - zamykanie niezgodności, obserwacji, działania korygując
 • Egzamin pisemny na Pełnomocnika ds. ZKP

  
WARUNKI PRZYJĘCIA:

Mile widziana jest:    

 • Znajomość zagadnień związanych z zakresem ZKP
 • Znajomość procesów produkcji wyrobów budowlanych
 • Certyfikat auditora wewnętrznego SZJ  METODOLOGIA: 
  wykład, dyskusja, ćwiczenia, studium przypadków

Skontaktuj się z nami