Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

KIEDY

Od: 04 lis 2019

Do: 05 lis 2019

GDZIE

Warszawa, Polska

JĘZYK

Polski

CENA

990 PLN/ dostępne rabaty dla klientów certyfikowanych przez SGS Polska

Zarejestruj się teraz

Skontaktuj się z nami aby przesłać zapytanie odnośnie tego szkolenia.

ISO 45001

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ UPŁYWA 21.10.2019

   

PRZED PRZESŁANIEM ZGŁOSZENIA ZAPOZNAJ SIĘ Z WARUNKAMI ZGŁOSZENIA I UDZIAŁU W SZKOLENIU 

 

ADRESACI SZKOLENIA: 
Szkolenie przeznaczone jest dla osób zaangażowanych w budowę i wdrożenie systemu zarządzania, wyznaczonych do przeprowadzenia auditu systemu w organizacji, reprezentantów kierownictwa ds. systemu zarządzania, auditorów wewnętrznych oraz wszystkich tych, których celem jest zdobycie lub ugruntowanie wiedzy o systemach zarządzania.

 

CEL SZKOLENIA:

 • Przygotowanie słuchaczy do pełnienia roli auditora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy funkcjonującego wg wymagań normy ISO 45001:2018

 • Wprowadzenie w zasady auditingu oraz w sposoby wykorzystania auditu w doskonaleniu bezpieczeństwa i higieny pracy.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Wprowadzenie: rys historyczny, hls;
 • Zapoznanie z normą
 • Budowa normy (w ujęciu procesowym);
  • Definicje;
  • Kontekst, strony zainteresowane [ćwiczenie];
  • Ryzyka i szanse, identyfikacja zagrożeń [ćwiczenie];
  • Omówienie pozostałych punktów normy
 • Auditor / auditor wiodący – cechy wspólne i rozdzielne; odpowiedzialności i uprawnienia; cechy osobowościowe; zasady etyczne;
 • Audit jako istotny element systemu zarządzania – definicja i jej praktyczna interpretacja; rodzaje auditów; wymagania normy iso 45001 oraz iso 19011;
 • Fazy audytu: 
  • Planowanie auditów;
  • Zespół auditowy;
  • Przygotowanie do konkretnego auditu (źródła niezbędnych informacji, plan auditu, podział zadań, rodzaj i zakres udokumentowanej informacji; zasadność list kontrolnych); [ćwiczenie]
  • Realizacja auditu (spotkanie otwierające, zbieranie dowodów, ich dokumentowanie, komunikacja z klientem); [ćwiczenie]
  • Komunikacja werbalna i niewerbalna, czyli co można, a czego należy bezwzględnie unikać;
  • Analiza dowodów – przygotowanie raportu z auditu w tym formułowanie niezgodności [ćwiczenie];
  • Spotkanie zamykające i działania poauditowe [ćwiczenie]
 • Zakończenie szkolenia

METODYKA SZKOLENIA:

Wykłady, Ćwiczenia, Dyskusja

Skontaktuj się z nami