Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

KIEDY

Od: 29 lis 2019

Do: 29 lis 2019

GDZIE

Warszawa, Polska

JĘZYK

Polski

CENA

650 PLN netto/ rabaty dla klientów certyfikowanych przez SGS Polska

Zarejestruj się teraz

Skontaktuj się z nami aby przesłać zapytanie odnośnie tego szkolenia.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ UPŁYWA 14.11.2019. 

PRZED PRZESŁANIEM ZGŁOSZENIA ZAPOZNAJ SIĘ Z WARUNKAMI ZGŁOSZENIA I UDIZAŁU W SZKOLENIU

CEL SZKOLENIA:

 • Zapoznanie uczestników z obowiązkami w zakresie gospodarowania substancjami chemicznymi (konieczność wymiany informacji w łańcuchach dostaw, klasyfikacja i oznakowanie substancji i mieszanin chemicznych, zakazy i ograniczenia stosowania) wynikającymi z Rozporządzenia WE 1907/2006 oraz ograniczeniami w stosowaniu niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wynikającymi z Dyrektywy 2011/65/UE (RoHS2), Dyrektywy 2012/19/UE (WEEE) i innych przepisów dotyczących wprowadzanie na rynek sprzętu elektrycznego i elektronicznego.        

GRUPA DOCELOWA:

 • Producenci
 • Wyłączni przedstawiciele
 • Importerzy
 • Dystrybutorzy sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz wszyscy zainteresowani zmianami w dotychczas obowiązujących przepisach.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Podstawy prawne Rozporządzenia REACH
 • Zakres REACH
 • Udzielanie zezwoleń, ograniczenia
 • Karty charakterystyki i informacja w łańcuchu dostaw
 • Klasyfikacja i oznakowanie
 • Dyrektywa RoHS – szczegóły, definicje, wyłączenia
 • Implementacja RoHS do polskiego prawodawstwa;
 • Dyrektywa RoHS2 – co się zmienia
 • Wymagania dla producentów sprzętu elektronicznego i podmiotów wprowadzających wyrób na rynek w świetle RoHS2;
 • Pozostałe wymagania dla wprowadzających na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny:
  • Wymagania wynikające z Dyrektywy WEEE i krajowej implementacji przepisów
  • Wymagania wynikające z Ustawy o bateriach i akumulatorach
  • Nowe wymagania wynikające z Ustawy o odpadach
 • Ocena zgodności z dyrektywą na podstawie dokumentacji (badania na zgodność z RoHS)
 • Problematyka klasyfikowania wyrobów do danej grupy produktów (kto dokonuje klasyfikacji i jakie są tego konsekwencje)
 • Oznakowanie CE a dyrektywa RoHS2

METODOLOGIA:
wykład, dyskusja

Skontaktuj się z nami