Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

KIEDY

Od: 03 sie 2020

Do: 07 sie 2020

GDZIE

Nowy Dwór Mazowiecki, Polska

JĘZYK

Polski

CENA

3 140 PLN netto

Zarejestruj się teraz

Zarejestruj się teraz lub kontakt aby uzyskać więcej informacji

Audytor wiodący 9001 IRCA

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ UPŁYWA 24.07.2020. 

O WPISANIU NA LISTĘ UCZESTNIKÓW DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ W HOTELU MAZOVIA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

 

Przed zgłoszeniem zapoznaj się z warunkami zgloszenia i udziału w szkoleniu WARUNKI

CEL SZKOLENIA:

Przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia auditów systemów zarządzania jakością pierwszej, drugiej i trzeciej strony wg wymagań ISO 9001 w zgodności z ISO 19011 lub ISO/IEC 17021 (w zależności od zastosowania)

WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW:

Od uczestników przystępujących do kursu oczekuje się wiedzy wejściowej w zakresie:

  • Znajomości normy ISO 9001:2015
  • Systemów Zarządzania: cykl PDCA, główne elementy sytemu zarządzania, wzajemne powiązania pomiędzy odpowiedzialnością najwyższego kierownictwa, polityką, celami, planowaniem, wdrożeniem, środkami pomiaru, przeglądem i ciągłym doskonaleniem
  • Zarządzania Jakością: fundamentalne koncepcje i 7 zasad zarządzania zgodnie z ISO 9000
  • ISO 9001 – znajomość wymagań, powszechnie stosowanych terminów i definicji zarządzania jakością stosowanych w normie ISO 9001   

PROGRAM SZKOLENIA:

  • Wprowadzenie do norm serii ISO 9000
  • Wymagania normy ISO 9001
  • Zasady auditingu wg ISO 19011
  • Auditowanie
  • Ćwiczenia, scenki rodzajowe, case studies: planowanie auditów, prowadzenie auditów, identyfikacja i ocena niezgodności, analiza dokumentacji i zapisów
  • Egzamin końcowy.

METODOLOGIA:
wykład, dyskusja, ćwiczenia, warsztaty, scenki sytuacyjne

CENA obejmuje:  udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat, opłata IRCA, przerwy kawowe i obiad. Nie obejmuje kosztów noclegu.
Dodatkowy koszt noclegu i kolacji (5 dni): 1 200 PLN

 

Skontaktuj się z nami