Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

To szkolenie jest poświęcone omówieniu celów i wymagań schematu certyfikacji w zakresie systemu HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points — Analiza zagrożeń i krytycznych punktów kontroli).

W zakres szkolenia wchodzi także praktyki GMP wg Komisji Kodeksu Żywnościowego (Codex Alimentarius Commission) oraz wprowadzenie do pełnych HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point). Szkolenie obejmuje warsztaty z pisania procedur oraz omówienie audytów w zakresie norm GMP.

Zgodność z systemem HACCP i certyfikacja w zakresie wymagań tego systemu podnosi świadomość zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa artykułów spożywczych. Umożliwia to przedsiębiorstwom wykazanie swojego zaangażowania w zapewnienie bezpieczeństwa w procesach produkcji lub handlu artykułami spożywczymi, co może być szczególnie korzystne w przypadku inspekcji przez organa nadzoru lub interesariuszy.

To szkolenie ma charakter wprowadzenia i jest przeznaczone dla wszystkich, którzy zajmują się opracowywaniem schematu certyfikacji HACCP lub GMP, jego wdrażaniem oraz zarządzaniem nim. Osoby uczestniczące w tym kursie zdobędą wiedzę o systemie HACCP, na podstawie której będą mogły budować kwalifikacje audytorskie w ramach innych szkoleń, takich jak szkolenie dla audytorów wewnętrznych i szkolenie dla audytorów wiodących.

Szkolenie obejmuje wykład i ćwiczenia warsztatowe.

Skontaktuj się z SGS jeszcze dzisiaj, aby dowiedzieć się więcej o szkoleniu z systemu HACCP.