Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Oferowane przez SGS szkolenie uświadamiające ISO 50001 w zakresie systemów zarządzania energią (EnMS) umożliwia zrozumienie wymogów dotyczących wprowadzenia systemu EnMS w przedsiębiorstwie.

Celem tego kursu szkoleniowego jest pomoc w zrozumieniu wymogów, jakie przedsiębiorstwo musi spełnić, aby stworzyć, wdrożyć, utrzymać i doskonalić system zarządzania energią (EnMS).

The ISO 50001 to nowa norma międzynarodowa zapewniająca ramy pomocne w zarządzaniu dostawami i zużyciem energii w przedsiębiorstwach. Norma ta dotyczy wszystkich aspektów użycia energii i pomaga przedsiębiorstwom w systematycznym podejściu do osiągnięcia ciągłego doskonalenia efektywności energetycznej.

Dlaczego warto wybrać oferowane przez SGS szkolenie ISO 50001?

Po ukończeniu tego szkolenia uczestnicy będą potrafili:

  • znać wytyczne i zastosowania systemów zarządzania energią podane w normie ISO 50001,
  • objaśnić cel ISO 50001 oraz korzyści dla przedsiębiorstwa wynikające ze stosowania tej normy,
  • przedstawić kluczowe koncepcje i podejścia do systemu zarządzania energią;
  • opisać strukturę, zakres i cel ISO 50001 w odniesieniu do cyklu PDCA,
  • omówić kluczowe definicje oraz terminologię ISO 50001,
  • krótko podsumować odpowiednie przepisy dotyczące zarządzania energią,
  • wskazać źródła przepisów i informacji dotyczących systemów zarządzania energią,
  • przedstawić kluczowe wymogi ISO 50001.

Osoby uczestniczące w tym kursie zdobędą wiedzę o normie ISO 50001, na podstawie której będą mogły rozwijać kwalifikacje audytorskie w ramach innych szkoleń dotyczących EnMS, takich jak szkolenie dla audytorów wewnętrznych i szkolenie dla audytorów wiodących.

Szkolenie obejmuje wykład i ćwiczenia warsztatowe.

Od uczestników kursu nie oczekuje się wcześniejszej znajomości systemów zarządzania energią ani ISO 50001.

Wiarygodne szkolenie w zakresie EnMS według ISO 50001 oferowane przez czołowego dostawcę tego rodzaju kursów

Nasze kursy prowadzone są prowadzone przez doświadczonych wykładowców, ekspertów w zakresie systemów zarządzania środowiskowego. Uczestnicy będą mieć możliwość rozwinięcia swoich umiejętności i poszerzenia swojej wiedzy dzięki interaktywnemu i praktycznemu podejściu do nauki.

Skontaktuj się z SGS, aby zarezerwować miejsce na naszym kursie uświadamiającym w zakresie ISO 50001.