Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Szkolenie to zapewnia branży model zarządzania i poprawy oddziaływania na środowisko naturalne.

Szkolenie przedstawia uczestnikom cel i wymogi ISO 14001 jako narzędzia do zarządzania aspektami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego i oddziaływania na środowisko.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą rozumieć cel systemu zarządzania ochroną środowiska oraz będą potrafili opisać standard ISO 14001. Uczestnicy będą również znać wymogi i ramy prawne dotyczące EMS. Zdobyta wiedza będzie obejmować między innymi cel i intencję serii standardów ISO 14001.

Uczestnicy planujący ukończenie innych szkoleń w zakresie EMS, na przykład szkolenia dla audytorów wiodących ds. ochrony środowiska lub szkolenia dla wewnętrznych audytorów EMS mogą liczyć na to, że zdobyta podczas tego szkolenia solidna wiedza i uzyskane podstawy teoretyczne pozwolą im budować umiejętności i kwalifikacje audytora.

Szkolenie obejmuje prezentację i ćwiczenia warsztatowe.

Skontaktuj się z SGS jeszcze dzisiaj, aby dowiedzieć się więcej o szkoleniu uświadamiającym z zakresu ISO 14001.