Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

W ramach tego szkolenia uczestnicy zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do oceny i raportowania zgodności oraz skutecznego wdrażania systemu zarządzania ochroną środowiska. 

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą:

  • potrafili opisać obowiązki audytora wewnętrznego oraz opisać rolę audytora wewnętrznego w utrzymaniu i usprawnianiu systemów zarządzania;
  • potrafili wyjaśnić cel i strukturę ISO 14001 oraz wyjaśnić cel, proces i wybrane techniki stosowane do przydzielania i zarządzania aspektami ochrony środowiska oraz oddziaływania na nie, w tym znaczenie tych czynników dla audytorów EMS;
  • potrafili zaplanować audyt wewnętrzny i przygotować się do niego, zebrać materiał do audytu przez obserwację, rozmowy oraz próbki dokumentacji i rekordów danych;
  • potrafili pisać oparte na faktach sprawozdania audytowe, które pomogą poprawić efektywność systemu zarządzania;
  • potrafili zasugerować sposoby weryfikacji skuteczności działań naprawczych.

Szkolenie składa się z prezentacji, warsztatów i ćwiczeń praktycznych z podziałem na role.

Od uczestników kursu nie wymaga się wcześniejszej znajomości zagadnień audytu, systemów zarządzania jakością ani ISO 14001.

Skontaktuj się z SGS, aby dowiedzieć się więcej o szkoleniu dla audytorów wewnętrznych ISO 14001.