Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Usługi SGS w zakresie audytowania premii sprzedażowych stwarzają możliwość dla OEM kontrolowania i ograniczania ryzyka nadmiernych wydatków związanych ze stosowaniem schematów rozliczeń prowizyjnych.

Zasady przydzielania premii sprzedażowych są często skomplikowane i niejednoznaczne, co stwarza możliwość do powstawania błędów, a także stosowania nieuczciwych praktyk. Audyty premii sprzedażowych pomogą odkryć i zapobiec wszelkim formom nieprawidłowego wykorzystania kampanii rabatowych, zarówno zamierzonym, jak i niezamierzonym, a także kontrolować przepływy finansowe pomiędzy OEM i dealerem. Nasze usługi pozwalają na oszacowanie skutków kampanii rabatowych, a także naprostować wszelkie próby nieefektywnego lokowania bonusów.

Nasz doświadczony zespół niezależnych audytorów w branży motoryzacyjnej zapewnia kompleksowe usługi audytowe, obejmujące swoim zakresem wszystkie aspekty rozliczeń prowizyjnych. Zapewniamy dokładne sprawdzenie w celu odkrycia nadmiernych wydatków w trakcie kampanii sprzedażowych, a także w momencie wdrażania polityki rabatowej, w tym:

 • identyfikację dealerów, którzy będą podlegali audytowi na bazie wyników statystycznych;
 • identyfikację inicjatyw rabatowych, które powinny zostać zaudytowane we wcześniej określonym odstępie czasowym;
 • planowanie audytów;
 • audyty umów sprzedażowych na miejscu;
 • weryfikację wdrożeń oraz zgodność z polityką rabatową;
 • zbieranie i stwierdzanie ważności dowodów;
 • stwierdzanie niezgodności lub nieprawidłowości oraz wskazywanie źródła problemu;
 • identyfikację odstępstw;
 • raportowanie;
 • obciążenia zwrotne;
 • monitorowanie postępów.

Wdrożenie programu audytowania rozliczeń prowizyjnych daje natychmiastowe oszczędności, ponieważ działa czynnik odstraszający. Przeprowadzane przez nas audyty pozwalają na zgromadzenie dowodów potwierdzających, że udzielane rabaty są zgodne z polityką sprzedażową oraz kampanią rabatową, ale także na wykrycie nieuczciwie postępujących dealerów, dając Ci możliwość działania. Dodatkowo dealerzy zyskują większą przejrzystość i lepszą kontrolę nad polityką rabatową stosowaną przez OEM.

Zalety audytów premii sprzedażowych SGS

Wykorzystaj naszą specjalistyczną wiedzę z branży motoryzacyjnej, która pomoże Ci:

 • przejrzeć schematy przydziału premii;
 • przejrzeć ogólne koszty premii i rabatów;
 • oszacować koszt zwrotu premii przyznanych w sposób niewłaściwy;
 • zapobiec przypadkom nadużycia premii przez pracownika.

Dodatkową korzyścią dla Twojej firmy będzie lepsza kontrola kosztów i zwiększony poziom zaufania pomiędzy Tobą, a Twoją siecią sprzedaży.

Skontaktuj się z SGS jeszcze dzisiaj, aby dowiedzieć się więcej na temat audytów premii sprzedażowych.