Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Firma SGS opracowała portfolio usług, które pomagają sprawdzać i określać wartość używanych pojazdów pod koniec cyklu leasingowego oraz przed wprowadzeniem ich na rynek pojazdów używanych.

Ponadprzeciętne zużycie pojazdu może w znacznym stopniu obniżyć jego wartość przy odsprzedaży. Nasze kontrole używanych pojazdów pozwalają w niezależny i pewny sposób ustalić wartość zwracanego auta tak, aby klient mógł domagać się od leasingobiorcy pokrycia kosztów naprawy lub różnicy w cenie rynkowej.

Niezależnie od tego, czy rejestrujemy uszkodzenie samochodu, niekompletną dokumentację czy brak zapasowych kluczyków, działamy zgodnie z ustalonymi wcześniej z klientem procedurami oraz zasadami biznesowymi.

Nasi klienci to najwięksi producenci z branży motoryzacyjnej, afiliowane przez nich firmy świadczące usługi finansowe, firmy zarządzające flotami i wynajmujące samochody, a także największe serwisy internetowe z aukcjami motoryzacyjnymi.

Dlaczego kontrole używanych pojazdów mogą być pomocne

Klienci zamawiający w firmie SGS kontrole używanych pojazdów mogą zyskać:

 • niezależne kontrole przeprowadzane przez wykwalifikowanych specjalistów zatrudnionych przez niezależny podmiot,
 • ujednolicone kryteria kontroli i procedur we wszystkich krajach,
 • ujednolicone raporty elektroniczne zarówno w języku lokalnym, jak i innym wybranym przez klienta języku
 • elastyczne raporty dostosowane do potrzeb klienta, ułatwiające zaspokajanie roszczeń i szybkie ponowne wprowadzanie na rynek,
 • ustalania kosztów,które będzie jednolite i niepodważalne oraz określania ponadprzeciętnego zużycia w różnych regionach geograficznych,
 • ograniczenie kosztów w obszarze niestrategicznym i administracyjnym oraz skuteczniejszy zwrot kosztów,
 • otwartą, przejrzystą platformę, oferującą statystyki online dostępne dla zamawiającego oraz jego klientów,
 • wymianę danych elektronicznych oraz ich optymalną integrację z istniejącymi procesami.

Kompleksowy proces kontroli i raportowania

Oferowane przez nas kontrole używanych pojazdów można w pełni dostosować do potrzeb klienta, zazwyczaj składają się one z trzech podstawowych etapów.

Etap 1: Kontrola
Specjalnie przeszkoleni kontrolerzy firmy SGS rejestrują wszystkie dane techniczne pojazdu, między innymi informacje o producencie, modelu, serii, rodzaju paliwa, wykończeniu i akcesoriach. Potwierdzają oni kompletność kluczyków i dokumentacji, stan opon itp. Następnie odnotowują i dokumentują za pomocą zdjęć ewentualne uszkodzenia.

Etap 2: Kalkulacja
Dane zgromadzone podczas kontroli są wysyłane elektronicznie do aplikacji VIMS (Vehicle Inspection Management System), która jest własnością firmy SGS. VIMS uwzględnia wszystkie wyniki kontroli i przedstawia szczegółową analizę kosztów dotyczących każdej stwierdzonej usterki w pojeździe.

Etap 3: Raporty
Najczęściej sporządzane są dwa raporty:

Raport na temat stanu pojazdu, który w niezależny sposób przedstawia wszystkie zgromadzone i zarejestrowane podczas kontroli informacje na temat pojazdu. Zawiera on również kalkulację kosztów usunięcia usterek.

Raport z wyceną jest pochodną raportu na temat stanu pojazdu. Zawiera on informacje o wszystkich usterkach, które klient chciał uwzględnić. Ten raport jest zazwyczaj dostarczany dealerom i nie zawiera kalkulacji poszczególnych kosztów, a jedynie koszt całkowity (jeśli jest wymagany).

Dostęp do gotowych raportów można uzyskiwać na wiele sposobów:

 • za pomocą adresu URL wysyłanego pocztą e-mail,
 • online za pośrednictwem serwera firmy SGS,
 • przesyłając go elektronicznie do aplikacji w formacie XML lub korzystając z innych metod transferu danych, zależnie od potrzeb.