Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Usługa firmy SGS w zakresie badania akumulatorów pojazdów — obejmująca badania penetracyjne, zderzeniowe, pod kątem przeładowania, krótkiego spięcia, wysokiej temperatury oraz wstrząsu cieplnego — ułatwia zachowanie zgodności z normami dotyczącymi bezpieczeństwa akumulatorów oraz z innymi regulacjami.

Nasze wsparcie nie ogranicza się jednak wyłącznie do zachowania zgodności — pomagamy też wytwarzać bezpieczne produkty i ograniczać ryzyko roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej.

Badanie akumulatorów samochodowych pod kątem bezpieczeństwa jest integralną częścią procesu opracowywania i powszechnego stosowania elektrycznych pojazdów mobilnych (e-mobilności). Możemy ocenić bezpieczeństwo użytkowania, wykonać badania pod kątem zgodności elektrycznej i elektromagnetycznej oraz dokonać oceny wydajności i niezawodności. Przeprowadzane przez nas badania gwarantują też bezpieczne działanie akumulatorów w skrajnych warunkach, na przykład w razie wypadku lub użycia niezgodnie z przeznaczeniem.

Nasze laboratoria posiadające akredytację ISO/IEC 17025 przeprowadzają kontrole ładowania i rozładowywania (do 1000 V, 600 A, 240 kW), symulacje cyklu jezdnego, a także badania w zakresie nadużyć oraz wypadków. Nasze wyposażenie pozwala odtwarzać ryzyko do poziomu siódmego dla akumulatorów, modułów i pakietów. Przeprowadzamy też następujące badania:

 • badania w zakresie przeładowania,
 • badania w zakresie spięcia,
 • badania igłą penetracyjną,
 • badania odporności na wysokość,
 • badania odporności na wibracje,
 • badania odporności na wstrząsy mechaniczne,
 • badania wytrzymałości na upadki,
 • badania wytrzymałości na przewracanie,
 • badania wytrzymałości na zderzenia,
 • badania wytrzymałości na nagrzewanie,
 • badania wytrzymałości na zapłon paliwa,
 • badania wytrzymałości na wstrząs termiczny.

Wszystkie wydzielone substancje, takie jak gazy czy substancje stałe, można przeanalizować pod kątem łatwopalności i/lub toksyczności.

Dzięki największej na świecie sieci laboratoriów w tym sektorze oraz bogatej wiedzy technicznej możemy pomóc przeprowadzić badania w całym procesie cyklu bezpieczeństwa, niezależnie od Twojej lokalizacji. Badamy zgodność ze wszystkimi obowiązującymi standardami, w tym IEC 62133 i IEC 62660, IEEE 1625 oraz IEC 1725, ISO 12405, SAE J2464 i SAE J2929, BATSO 01, Freedom Car, UL 1642, UL 2054, QC/T 743, JIS D5305, a także zgodność ze specyfikacjami producentów OEM albo innych producentów samochodów.

Oferujemy również programy badań łączonych pod kątem zgodności z częścią 3 normy ONZ 38.3 dotyczącej regulacji dla transportu. Nasi eksperci służą również radami i przeprowadzają badania zgodności ze wstępnymi lub planowanymi regulacjami, takimi jak nowe poprawki do normy ONZ ECE R 100 (ONZ ECE RESS).

Skontaktuj się z firmą SGS już teraz, aby dowiedzieć się, w jaki sposób nasze badania akumulatorów mogą pomóc Twojej firmie w spełnieniu wymogów prawnych.