Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Oferowane przez SGS usługi w zakresie charakterystyki akumulatorów i badań wydajności, obejmujące normy IEC 62660 i IEC 619892, demonstrują jakość i efektywność Twoich produktów.

Do zastosowań motoryzacyjnych oferujemy kompletne usługi z wykorzystaniem najnowszej technologii - stanowisk testowych z amplitudą prądu do 600 A i napięciem powyżej 1000 V dla baterii akumulatorowych.

Ogniwo, moduł i bateria akumulatorowa są charakteryzowane przez:

  • Pojemność w amperogodzinach
  • Oporność wewnętrzną
  • Impedancję
  • Dynamiczną odpowiedź impulsową

Komory klimatyczne zapewniają stałe warunki środowiska podczas procesu charakteryzacji i pozwalają na przeprowadzenie symulacji dla pełnego zakresu temperatur typowych dla motoryzacji obejmującego warunki klimatyczne na całym świecie.

Usługi w zakresie wydajności akumulatorów obejmują określenie:

  • Stopnia naładowania (SOC)
  • Stopnia zużycia (SOH)
  • Wydajności energetycznej

Cykle jezdne są symulowane dla zespołów przeniesienia napędu Pojazdów o napędzie akumulatorowym (Battery Electric Vehicle -BEV), Pojazdów o napędzie hybrydowym (Hybrid Electric Vehicle - HEV) oraz Pojazdów hybrydowych Plug in (Plug in Hybrid Electric Vehicle - PHEV) zgodnie z wymaganymi specyfikacjami producentów samochodów (OEM). Jeśli to wymagane, mogą być stosowane czasy narastania prądu znacznie poniżej 1 ms Podczas cyklów jezdnych można przeprowadzić kontrolowane chłodzenie akumulatora symulując precyzyjnie warunki cieplne występujące w samochodzie. Próba rozruchu na zimno dla akumulatorów pojazdów hybrydowych uzupełnia nasz zakres testów.

Nasi eksperci branżowi rozumieją i znają najnowsze próby charakterystyki i wydajności wymagane przez producentów samochodów. Od dziesięcioleci jesteśmy godnym zaufania partnerem oferującym usługi techniczne i testowe dla branży motoryzacyjnej.

Oferowane testy są zgodne ze stosownymi przepisami i normami takimi, jak SAE, VDA, ISO (np. ISO 12405) i IEC (np. IEC 62660 poprzednio IEC 61982-4).

Skontaktuj się z firmą SGS już teraz, aby dowiedzieć się w jaki sposób nasze usługi w zakresie testowania akumulatorów mogą pomóc Twojej firmie w spełnieniu wymagań określonych przez branżę motoryzacyjną.