Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Usługi w zakresie badań akumulatorów pojazdów hybrydowych oferowane przez firmę SGS, łącznie z bezpieczeństwem elektrycznym zgodnie z ISO 6469 i UN ECE 100, umożliwiają spełnienie wymagań norm bezpieczeństwa dla akumulatorów, wymagań prawnych i producentów OEM.

Ochrona przed bezpośrednim kontaktem z wysokim napięciem, rezystancja izolacji, napięcie wytrzymywane i zdolność do przenoszenia prądu to podstawy zapewniające bezpieczeństwo akumulatorów trakcyjnych wysokiego napięcia (HV).

Badania akumulatorów samochodowych pod kątem zapewnienia ich bezpieczeństwa stanowią nierozerwalną część opracowania i szerokiej akceptacji elektrycznych pojazdów mobilnych (e-mobilność). Możemy:

  • Ocena bezpieczeństwa użytkowania
  • Badanie kompatybilności elektrycznej i elektromagnetycznej
  • Ocena wydajności i niezawodności

Oprócz wspierania pozostawania w zgodności z przepisami, pomagamy zapewnić bezpieczeństwo produktu i osób oraz zmniejszyć poziom ponoszonego przez Ciebie ryzyka roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej.

Dzięki temu, że posiadamy największą na świecie sieć w tym sektorze oraz szerokie, techniczne know-how, możemy pomóc Ci w całym procesie cyklu bezpieczeństwa, niezależnie od Twojej lokalizacji.

Skontaktuj się z firmą SGS już teraz, aby dowiedzieć się, w jaki sposób nasze badania akumulatorów mogą pomóc Twojej firmie w spełnieniu wymogów prawnych.