Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Sprzedając swoje samochody lub części samochodowe na różnych rynkach międzynarodowych, potrzebujesz uzyskać stosowne pozwolenia, zgodnie z przepisowymi wymogami swoich rynków docelowych.

Firma SGS świadczy usługi w zakresie homologacji pojazdów, aby wspomagać procesy uzyskiwania pozwoleń dla Twoich produktów i zapewnić, że Twoje produkty w pełni spełniają stosowne normy i przepisy.

Świadczone przez nas usługi w zakresie homologacji w branży motoryzacyjnej obejmują:

  • wsparcie przy uzyskiwaniu pozwoleń dla części, układów lub pojazdów zgodnie z niemieckimi przepisami StVZO, dyrektywami WE i przepisami EKG oraz innymi międzynarodowymi przepisami i normami homologacji w branży motoryzacyjnej, ze szczególną specjalizacją w odniesieniu do Turcji i Tajwan, Chiny;
  • oficjalnie autoryzowane usługi w zakresie badań homologacyjnych;
  • doradztwo w celu ustalenia technicznych i prawnych wymogów dotyczących Twoich rynków docelowych oraz określenie wymaganych pozwoleń;
  • pomoc przy opracowaniu dokumentacji producenta;
  • doradztwo w zakresie kwestii związanych z certyfikacją, bezpieczeństwem i e-mobilnością;

Jako podmiot świadczący techniczne usługi spełniający normy ISO/IEC 17025 zajmujemy się obsługą procesu uzyskiwania dla Ciebie pozwoleń przed różnymi europejskimi i pozaeuropejskimi organami wydającymi pozwolenia. Oceniamy pojazdy, układy i części w Twoim imieniu i opracowujemy raporty z badań, których potrzebujesz, aby ubiegać się o pozwolenia.

Firma SGS ma uprawnienia do stosowania ponad 200 krajowych i międzynarodowych procedur badawczych, co obejmuje procedury zgodne z dyrektywami ramowymi WE 2007/46/EC w odniesieniu do pojazdów klasy M (pojazdy osobowe, autobusy), N (ciężarówki) i O (przyczepy) oraz 2002/24/EC w odniesieniu do pojazdów klasy L (motocykle oraz lekkie trzykołowe
i czterokołowe pojazdy).

Nasi eksperci przeprowadzają te badania w naszej międzynarodowej sieci laboratoriów spełniających normy ISO/IEC 17025 oraz w zewnętrznych laboratoriach badawczych. Twoje laboratorium również może zostać wykorzystane do przeprowadzania badań, pod warunkiem, że spełnia stosowne wymogi.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się, w jaki sposób nasze usługi w zakresie homologacji pojazdów mogą pomóc Ci w uzyskaniu dostępu do rynków docelowych.