Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Firma SGS bada całe pojazdy i ich podzespoły, aby zapewnić zgodność z międzynarodowymi dyrektywami dotyczącymi pojazdów wycofanych z eksploatacji (ELV). Obejmuje to dyrektywę Unii Europejskiej 2000/53/WE oraz dyrektywy dotyczące Chin, Japonii i Korei.

Dyrektywy zachęcają producentów całych pojazdów i producentów podzespołów do projektowania produktów z uwzględnieniem ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów. Przepisy prawne ograniczają także użycie szczególnych substancji takich, jak ołów, rtęć, kadm, chrom (VI) i, w niektórych przypadkach, także środki zmniejszające palność na bazie bromu, takie jak polibromowane etery difenylowe (PBDE) i polibromowane bifenyle (PBB).

Korzystając z najnowszych technologii przeprowadzamy badania pojazdów wycofanych z eksploatacji, które są na tyle czułe, aby wykryć nawet śladowe ilości tych substancji. Dzięki naszej ogólnoświatowej sieci i standaryzowanych procedur badawczych możemy świadczyć te usługi w dowolnym miejscu i na każdym etapie produkcji.

Oferujemy również analitykę chemiczną i konsultacje dotyczące zgodności z przepisami. Możemy, na przykład, przeprowadzić badania pod kątem substancji zamieszczonych na Global Automotive Declarable Substances List (GADSL) i dodać kolejny poziom bezpieczeństwa Twoich procesów. Dodatkowo, możemy pomóc w zarządzaniu substancjami wzbudzającymi szczególne obawy (SVHC) zgodnie z rozporządzeniem Unii Europejskiej obejmującym rejestrację, ocenę, nadzór i ograniczenia dla substancji chemicznych (REACH).

Nasi specjaliści mogą dostarczyć także rozwiązań dla zarządzania danymi i udzielić konsultacji dotyczących International Material Database System (IMDS) oraz China Automotive Material Database System (CAMDS) lub innych formatów sprawozdawczych. Posiadamy ośrodek zajmujący się dostarczaniem baz danych w imieniu naszych klientów i dostarczający aktualnych informacji na temat zmian w przepisach. To pozwoli Ci oszczędzić czas i pomoże zapewnić ciągłą zgodność z przepisami.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, w jaki sposób nasze usługi w zakresie ELV mogą pomóc Ci w procesie uzyskania homologacji i zmniejszeniu wpływu na środowisko Twoich operacji i produktów.