Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Firma SGS przeprowadza badania Twoich systemów złączy samochodowych zgodnie z normami Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej, takimi jak IEC 60512 i IEC 60352. Zapewnia to niezawodność Twoich produktów i pomaga spełnić wymogi prawne.

Nasze laboratoria przeprowadzające badania systemów złączy samochodowych i zajmujące się kalibracją, akredytowane zgodnie z wymaganiami normy ISO/IEC 17025, koncentrują się na aspektach związanych z niezawodnością i bezpieczeństwem produkcji części oraz pojazdów. Oznacza to wykorzystanie symulacji środowiskowej w celu zbadania nawet najmniejszych części, takich jak poszczególne elektryczne złącza samochodowe, oraz zapewnienie ich zgodności ze stosownymi normami.

Możemy modyfikować nasze procedury badawcze, aby odpowiadały Twoim potrzebom i określonym konfiguracjom systemów złączy samochodowych. Aby Ci pomóc, możemy:

  • opracować przyjęty program badawczy zgodnie z zatwierdzonymi normami np. DIN — Deutsches Institut für Normung (Niemiecki Instytut Standaryzacji), IEC;
  • przeprowadzić badania przy wykorzystaniu technik kontaktowych (np. korozja cierna, mikrotarcie);
  • dokładnie przeanalizować niepowodzenia badawcze i zaproponować możliwe udoskonalenia;
  • zapewnić dokładną dokumentację dotyczącą wyników badań wraz z certyfikatami;
  • zastosować symulację środowiskową i nasz wyspecjalizowany sprzęt badawczy.

Skontaktuj się z firmą SGS, aby dowiedzieć się, w jaki sposób nasze usługi w zakresie badań systemów złączy mogą pomóc Ci w podniesieniu niezawodności oraz spełnieniu wymogów przepisów krajowych i międzynarodowych.