Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Z pomocą firmy SGS opracuj udoskonalony system zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym i uzyskaj certyfikat zgodności z wymaganiami normy IATF 16949:2016.

International Automotive Task Force – IATF, która wspiera światową branżę motoryzacyjną w rozwoju wysokiej jakości produktów, opublikowała pierwsze wydanie normy IATF 16949 w październiku 2016 roku. Norma IATF 16949:2016 określa udoskonalone standardy dotyczące systemu zarządzania jakością (SZJ) w sektorze motoryzacyjnym i zastępuje przestarzałą normę ISO/TS 16949.

Norma IATF 16949:2016 koncentruje się na wymaganiach dotyczących SZJ dla organizacji zajmujących się produkcją samochodów i akcesoriów motoryzacyjnych oraz usługami motoryzacyjnymi. Ta zaktualizowana międzynarodowa norma uwzględnia kompleksowe i istotne w odniesieniu do konkretnych klientów wymagania oraz narzędzia dla przemysłu motoryzacyjnego. Norma ta jest zgodna pod względem ram, struktury i wymagań z normą ISO 9001:2015.

Program auditu korporacyjnego

Organizacje przystosowujące się do normy IATF 16949 mogą odnieść korzyść z certyfikacji w ramach auditu korporacyjnego. Certyfikacja jest dozwolona zgodnie z nową normą i może być stosowana w przypadku zbiorowego auditu dla wielu zakładów produkcyjnych. Program auditu korporacyjnego umożliwia scentralizowaną strukturę SZJ i zarządzanie nim poprzez regularne audity wewnętrzne we wszystkich lokalizacjach. Przejście do systemu auditu korporacyjnego uprości proces dokumentacji i auditu, umożliwi bardziej efektywne przeprowadzanie auditów oraz zmniejszy koszty i ilość czasu poświęcanego na audit każdego zakładu w ramach trzyletniego cyklu auditowego.

Korzyści wynikające z certyfikacji IATF 16949

Certyfikacja IATF 16949 pomoże Twojej organizacji zapewnić:

  • spójność jakości produktów i usług;
  • zmniejszenie zróżnicowania i ilości strat w łańcuchu dostaw;
  • zapobieganie powstawaniu wad.

Wdrażając normę IATF 16949:2016 wykażesz, że Twoja organizacja spełnia najwyższe standardy jakości, efektywności i oszczędności kosztów w produkcji i usługach motoryzacyjnych. Certyfikacja umożliwi Twojej organizacji ciągłe doskonalenie przy zachowaniu przewagi konkurencyjnej.

W jaki sposób firma SGS może pomóc?

Nasza światowa sieć ekspertów ds. zarządzania jakością może przeprowadzić Twoją organizację przez proces certyfikacji IATF 16949:2016 zapewniając szkolenia, audity wstępne i audity certyfikacyjne.

Oferujemy szereg szkoleń pomocnych w zrozumieniu wymagań normy IATF 16949:2016, Załącznika SL oraz myśleniu opartym na ryzyku i wzmocnieniu przywództwa.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o certyfikacji IATF 16949:2016.