Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Wdrożenie standardu OHSAS 18001:2007 oznacza umieszczenie bezpieczeństwa i zadowolenia pracowników na szczycie listy priorytetów.

Precyzyjne regulaminy BHP mają kluczowe znaczenie dla pracowników, ale są także coraz ważniejsze dla klientów i innych interesariuszy. Certyfikacja zgodności systemu BHP ze standardem OHSAS 18001 to widoczny znak zaangażowania przedsiębiorstwa w zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa pracowników.

Wiele przedsiębiorstw wdraża system BHP (Occupational Health and Safety Management System — OHSMS) jako fundamentalną część systemu zarządzania ryzykiem, aby spełnić wymagania prawne oraz chronić swoich pracowników i inne osoby pracujące pod ich kontrolą.

Certyfikacja OHSAS 18001 umożliwia przedsiębiorstwom zarządzanie kwestiami BHP oraz poprawia ich wydajność.

Standard OHSAS 18001:2007 dotyczy następujących kluczowych obszarów:

  • identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka i określenie elementów kontrolnych;
  • wymagania prawne i inne;
  • cele programów BHP;
  • zasoby, role, zakres obowiązków, odpowiedzialność i uprawnienia;
  • kompetencje, szkolenia i świadomość;
  • komunikacja, uczestnictwo i konsultacje;
  • kontrola operacyjna;
  • przygotowanie do sytuacji awaryjnych i reakcja;
  • mierzenie, monitorowanie i zwiększanie wydajności.

Współpraca z SGS w zakresie audytu i certyfikacji systemu BHP zapewni promocję bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy.

Zademonstruj swoje zaangażowanie w zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy swoim pracownikom, zamawiając w SGS audyt certyfikacji OHSAS 18001 dla swojego systemu BHP.

SGS przeprowadza audity również na zgodność z polską wersją normy PN-N-18001