Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

SA 8000 to międzynarodowy standard certyfikacji, który wspomaga przedsiębiorstwa w opracowywaniu, utrzymywaniu i stosowaniu społecznie dopuszczalnych praktyk w miejscu pracy.

Został on utworzony w roku 1989 przez organizację Social Accountability International (SAI) afiliowaną przy radzie Council on Economic Priorities i jest postrzegany jako najpowszechniej globalnie akceptowany standard miejsca pracy. Można go zastosować do dowolnej firmy, dowolnej wielkości na całym świecie.

Certyfikacja SA 8000 obejmuje takie kwestie, jak praca wymuszona i praca dzieci, BHP, wolność zrzeszania się i umowy zbiorowe, praktyki dyscyplinarne, godziny pracy, wynagrodzenie i systemy zarządzania.

Oprócz określania standardu miejsca pracy na całym świecie norma SA 8000 uwzględnia także istniejące umowy międzynarodowe, w tym konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy, Deklarację Praw Człowieka i Konwencję Narodów Zjednoczonych dotyczącą praw dziecka.

Uzyskanie certyfikacji z normą SA 8000 oznacza, że przedsiębiorstwo musi oprócz warunków, w których działają jego pracownicy, partnerzy i dostawcy, uwzględniać społeczne oddziaływanie swojej działalności. Taki audyt można przeprowadzić w przedsiębiorstwie o dowolnej wielkości i w dowolnym miejscu na świecie. Przeprowadzona przez SGS certyfikacja w zakresie standardu SA 8000 pozwoli rozwinąć i wzmocnić odpowiedzialność społeczną w działalności firmy. Współpraca z naszymi doświadczonymi audytorami w celu wdrożenia najbardziej na świecie rozpowszechnionego standardu środowiska pracy wskazuje na odpowiedzialność społeczną firmy podczas ubiegania się o kontrakty oraz rozwijania przedsiębiorstwa.

Korzyści z uzyskania certyfikacji dla standardu SA 8000

  • Stanowi dowód zaangażowania firmy w kwestie odpowiedzialności społecznej i etycznego traktowania pracowników oraz zgodności z globalnymi standardami
  • Poprawia możliwości zarządzania łańcuchem dostaw i jego wydajność
  • Umożliwia zapewnienie zgodności ze standardami globalnymi oraz obniża ryzyko zaniedbań, upublicznienia i możliwych procesów sądowych
  • Wspiera wizerunek korporacji oraz buduje i umacnia lojalność pracowników, klientów i interesariuszy
  • Umożliwia zademonstrowanie odpowiedzialności społecznej podczas ubiegania się o międzynarodowe kontrakty lub lokalnego rozwoju w nowych kierunkach działalności biznesowej

Współpraca z SGS w celu uzyskania certyfikacji prowadzi do sprawniej przebiegających procesów, zwiększa wykorzystanie naturalnych zdolności pracowników, poprawia spójność i zgodność łańcuchów dostaw oraz skutkuje zyskowną przewagą konkurencyjną.

Zademonstruj zaangażowanie swojego przedsiębiorstwa w kwestie odpowiedzialności społecznej, współpracując z SGS w celu uzyskania certyfikacji SA 8000.