Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Audyty procesów VDA 6.3 – zoptymalizuj procesy w swojej organizacji i łańcuchu dostaw oraz nadzoruj ryzyko procesowe.

VDA 6.3 to dogłębne narzędzie do audytu opartego na procesach, opracowane przez VDA-QMC i przedstawicieli niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego dla organizacji dostarczających produkty oraz świadczących usługi dla przemysłu motoryzacyjnego. Wydanie trzecie z roku 2016 aktualizuje narzędzie do audytu procesów pod kątem większej praktyczności i ściślejszego odzwierciedlenia wymagań normy IATF 16949:2016.

VDA 6.3 można zastosować w każdej organizacji w przemyśle motoryzacyjnym jako narzędzie do audytu procesów, niezależnie od skali działalności. Dotyczy to firm zajmujących się następującymi dziedzinami:

  • Badania i rozwój funkcjonalnych systemów i produktów
  • Montaż produktów przy użyciu różnych technologii procesowych oraz różnych rodzajów produktów lub usług

Narzędzie to jest powszechnie stosowane, a podobne normy istnieją w innych branżach.

Dlaczego warto wybrać audyty procesów VDA 6.3 oferowane przez SGS?

Narzędzie do audytu procesów wykryje istotne problemy i/lub odchylenia oraz ich przyczyny, co pozwoli opracować plany działania w celu ich rozwiązania, z uwzględnieniem konkretnych ram czasowych i zakresów odpowiedzialności. Umożliwi to usprawnienie i zoptymalizowanie procesów, co przyczyni się do dalszego udoskonalenia działalności.

Narzędzie można dostosować do całego cyklu życiowego produktu, niezależnie od jego pozycji w łańcuchu dostaw. Celowane pytania wychwytują kluczowe elementy i poszczególne procesy, zaś system i metodologia oceny ilościowej zapewniają wymierne wyniki w odniesieniu do elementów procesów.

Światowy lider w dziedzinie usług audytowych

Oferujemy audyty VDA 6.3 na całym świecie, wspierając wewnętrzne procesy klientów i zapewniając zgodność w łańcuchach dostaw. Nasza oferta obejmuje również specjalistyczne audyty, w tym:

  • Audyty warstwowe procesów
  • Audyty potencjalnych dostawców
  • Audyty sprawdzające gotowość do wejścia na rynek

Program każdego audytu dostosowujemy w pełni do konkretnych wymagań klienta.

Wykorzystując podejście oparte na zarządzaniu ryzykiem, nasi doświadczeni audytorzy sprawdzą wykonalność planu działania, skontrolują realizację oraz zapewnią, że niepowodzenia nie będą się powtarzać.

Nasze audyty są neutralne, w związku z czym nie powodują konfliktu interesów i nie tworzą ryzyka wycieku technologii wewnętrznej lub technologii dostawcy.

Pomagając klientowi w budowie systematycznego procesu regularnych audytów i działań usprawniających, przyczynimy się do zapewnienia dalszego zrównoważonego rozwoju i zachowania konkurencyjności przez organizację oraz łańcuch dostaw klienta.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.