Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Usługi audytów dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta oparte na konkretnych potrzebach danego przedsiębiorstwa zapewniają ochronę integralności marek należących do tego przedsiębiorstwa.

Firma SGS świadczy usługi audytów dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta w celu weryfikacji określonych kryteriów w obrębie działalności danej firmy lub w jej łańcuchach dostaw.

Nasi przeszkoleni audytorzy weryfikują możliwość spełnienia przez przedsiębiorstwo określonych przez klienta wymagań w zakresie jakości, bezpieczeństwa, ochrony środowiska, BHP, odpowiedzialności społecznej i obowiązujących przepisów prawnych, które mogą mieć wpływ na wydajność firmy i na jej wyniki.

Jesteśmy uznanym liderem w dziedzinie audytów drugiej strony. Nasi eksperci opracowują kryteria dostosowane do konkretnych potrzeb, a nasi wszechstronnie wyszkoleni audytorzy w sieci globalnej sprawdzają je. Współpracują oni z klientem w celu wzmocnienia wartości marki i przedsiębiorstwa.

Nasze usługi audytów dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta można podzielić na dwie kategorie główne: Oceny dostawcy/sprzedawcy/licencjobiorcy pozwalają sprawdzić, czy dostawcy trwale spełniają wymagania swoich partnerów i zobowiązania umowne, natomiast audyt na zgodność z Kodeksem Postępowania pozwala zapewnić, że wszystkie jednostki danego przedsiębiorstwa działają zgodnie ze standardem tego przedsiębiorstwa.

Każdy audyt dostosowany do ptrzeb klienta jest unikalny, jednak nasi audytorzy postępują zgodnie z określonym schematem najlepszych praktyk w branży. Poszczególne kroki w procesie audytu dostosowanego do potrzeb klienta obejmują zazwyczaj następujące czynności:

  1. Audytorzy SGS definiują program audytu, w którym potrzeby klienta są przekształcane w listę kontrolną kryteriów z uwzględnieniem wymaganego poziomu kontroli nad własnym przedsiębiorstwem i jego partnerami
  2. W zależności od uzgodnionych wymagań dotyczących audytu, audyt jest przeprowadzany poza siedzibą klienta i/lub w siedzibie klienta
  3. Na zakończenie audytu audytor SGS sporządza raport z audytu, który jest także przesyłany do naszego recenzenta technicznego w celu przeglądu i zatwierdzenia przed wysłaniem do zainteresowanych stron zgodnie z postanowieniami umowy
  4. Bieżące audyty kontrolne (nadzoru) będą przeprowadzane zgodnie z postanowieniami umowy

Nasze audyty drugiej strony dają pewność, że każdy podmiot zaangażowany w działalność danej firmy, działa jednocześnie na rzecz ochrony marek należących do tej firmy. W trakcie naszych wszechstronnych audytów analizujemy także możliwości wspierania ciągłego doskonalenia systemów oraz kryteria wydajności niezbędne do lepszego spełnienia wymagań klientów.

Prosimy o kontakt, aby dowiedzieć się, w jaki sposób audyt drugiej strony oparty na własnych kryteriach może zoptymalizować procesy produkcyjne.