Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Oferowane przez firmę SGS usługi w zakresie doskonalenia jakości dostawców zwiększają jakość, efektywność, innowacyjność i zrównoważenie łańcucha dostaw w branży motoryzacyjnej.

Łańcuch dostaw w branży motoryzacyjnej jest złożony i stale wzbogaca się o nowe elementy. Coraz większa integracja i zaawansowanie tego łańcucha wymaga opracowania procesów i systemów analizy ryzyka, które umożliwiają większą przejrzystość i odpowiedzialność dostawców w przypadku wadliwego produktu.

Nasze usługi w zakresie doskonalenia jakości dostawców mogą wspomóc branżę w podnoszeniu efektywności w odniesieniu do jakości, obsługi, innowacyjności, dotrzymywania terminów, kosztów, zrównoważenia i odpowiedzialności społecznej. Jednocześnie możemy też pomóc zmniejszyć ryzyko związane z niezapewnieniem jakości, przestojami, poważnymi zakłóceniami i niezrealizowaniem dostaw.

Dostawcom pierwszego poziomu powierza się większą odpowiedzialność za doskonalenie pracy swoich poddostawców, którzy często nie posiadają certyfikacji zgodności z normą ISO/TS 16949. Skuteczne wykorzystanie zasobów, którymi dysponują specjaliści ds. jakości dostawców, pod kątem skoncentrowania się na strategicznych kwestiach związanych z zarządzaniem dostawcami, stanowi wyzwanie dla producentów OEM i dostawców. Możemy pomóc. Nasi eksperci z branży motoryzacyjnej dbają o zapewnienie, na każdym etapie procesu rozwoju produktu, odpowiedniej wiedzy, doświadczenia i niezależnej oceny sytuacji przez dłuższy okres.

Nasze usługi zakresie jakości dostawców obejmują między innymi:

 • Reagowanie w sytuacjach kryzysowych i zarządzanie problemami
 • Prewencja i analiza ryzyka
 • Doskonalenie pracy poddostawców
 • Rozwój organizacyjny

Proces zatwierdzania części do produkcji seryjnej (PPAP)

Jednym z najważniejszych elementów jest wsparcie przy przekazaniu części/pobieraniu próbek/PPAP, najważniejszym wymogu dla dostawców, na każdym poziomie, przed rozpoczęciem produkcji seryjnej i przed realizacją dostaw. Niespełnienie PPAP może mieć bardzo poważne konsekwencje finansowe i wizerunkowe dla dostawców. W związku z tym nasi specjaliści mogą udzielić klientom wsparcia obejmującego następujące procesy:

Reagowanie w sytuacjach kryzysowych i zarządzanie problemami:

 • Poziom zamknięcia 1 i 2
 • Kontrola i zarządzenie procesami tymczasowymi:
  • Rozwiązywanie problemów
  • Dostarczanie materiału
  • Jakość i wielkość produkcji
 • Kontrola i zdalne wsparcie dostawców w zakładzie klienta

Prewencja i analiza ryzyka:

 • Audyty systemów i procesów:
  • ISO/TS 16949
  • VDA 6.3 
  • Audyty planu kontroli procesów 
 • Audyty i wsparcie APQP:
  • FMEA
  • PPAP 
  • Run@rate
  • Wydajność procesów 
 • Audyty socjalne:
  • Warunki pracy
  • Relacje pracownicze 
  • CSR

Doskonalenie pracy poddostawców:

 • Wsparcie i monitorowanie PPAP oraz R@R
 • Analiza materiałów i płynów
 • Testowanie części
 • Optymalizacja wielkości i kosztu produkcji

Rozwój organizacyjny:

 • Szkolenie w zakresie systemów jakości:
  • ISO 9001
  • ISO 14001
  • OHSAS 18001/PN-N 18001
  • ISO/TS 16949
 • Szkolenie w zakresie narzędzi zapewnienia jakości
  • FMEA
  • PPAP
  • MSA
  • SPC
  • 8D
  • 5S
  • Lean 6 Sigma
 • Szkolenie w zakładzie klienta

Już dziś skontaktuj się z lokalnym biurem SGS, aby uzyskać więcej informacji o usługach w zakresie doskonalenia jakości dostawców.