Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Usługi firmy SGS w zakresie transakcji obejmują szeroką gamę audytów i ocen zapewniających zgodność z przepisami ochrony środowiska, zachęcając jednocześnie do nowatorstwa w dziedzinie zarządzania nieruchomościami.

Nasi eksperci z dziedziny oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzają audyty i weryfikacje pomagające rozpoznać potencjalne zobowiązania związane ze środowiskiem przed dokonaniem zakupu nieruchomości. Przeprowadzane przez nas oceny wpływu na środowisko i społeczność pokazują, w jakim miejscu Twoja działalność może przyczynić się do rozwoju społeczności lokalnej przy jednoczesnej minimalizacji wpływu na środowisko. Nasze pomysły dotyczące inwestycji w zarządzanie gospodarką wodną i utratą wody mogą poprawić rentowność wykazując jednocześnie Twoje zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Nasza oferta usług w zakresie transakcji przy zarządzaniu nieruchomościami obejmuje:

  • audyty środowiskowe DUE DILIGENCE
  • pomoc w zakresie ochrony środowiska i obecność ekspertów
  • ocenę wpływu na środowisko i społeczeństwo
  • audyty energetyczne
  • audyty gospodarki wodnej
  • audyty pod kątem obecności azbestu

Wykaż się zaangażowaniem w zrównoważony rozwój i zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska: skontaktuj się już dzisiaj z zespołem naszych ekspertów, aby dowiedzieć się więcej.