Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Oferowane przez SGS szkolenie w zakresie przyjęcia normy ISO 26000 zapewnia wiedzę pomocną w opracowywaniu systemu odpowiedzialności społecznej.

Celem normy ISO 26000 jest promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez przyjęciem odpowiedzialnych społecznie zachowań w całej organizacji.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą:

  • znali i potrafili wyjaśnić zalety przyjęcia normy ISO 26000,
  • potrafili zidentyfikować i określić priorytetowość najważniejszych kwestii dotyczących odpowiedzialności społecznej,
  • potrafili zidentyfikować i zaangażować odpowiednich interesariuszy,
  • potrafili wykorzystać istniejące systemy do zapewnienia, że najważniesze kwestie i zasady zostały uwzględnione,
  • potrafili zidentyfikować braki w wiedzy fachowej oraz wewnętrzne wymogi dotyczące szkoleń,
  • potrafili określić odpowiednie cele doskonalenia.

Szkolenie jest oparte na analizach przypadków oraz ćwiczeniach praktycznych.

Szkolenie można wydłużyć o jeden dzień, tak aby obejmowało podstawowe szkolenie w zakresie oceny efektywności organizacji według normy ISO 26000. Istnieje również możliwość połączenia tego szkolenia z jednodniowym szkoleniem uświadamiającym w zakresie ISO 26000 oraz dwudniowym szkoleniem dla audytorów - powstaje w ten sposób pięciodniowe szkolenie modułowe.

Uwaga: Uczestnicy powinni posiadać podstawową znajomość normy ISO 26000 odpowiadającą zakresowi oferowanego przez SGS szkolenia uświadamiającego dotyczącego normy ISO 26000.

Już dziś skontaktuj się z SGS, aby dowiedzieć się więcej o oferowanym przez SGS szkoleniu w zakresie przyjęcia normy ISO 26000.