Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Celem oferowanego przez SGS szkolenia uświadamiającego ISO 26000 jest pomoc w poznaniu zasad normy ISO 26000 oraz sposobów integracji systemów odpowiedzialności społecznej w organizacji.

Norma ISO 26000 została wprowadzona w celu promocji zrównoważonego rozwoju poprzez zapewnienie wytycznych, którymi organizacje mogą się kierować, aby promować zaangażowanie w odpowiedzialne społecznie zachowania. Globalne organizacje otrzymują inspirację do tworzenia własnych strategii odpowiedzialności społecznej w oparciu o normę ISO 260000.

Szkolenie pomoże uczestnikom zrozumieć zasadniczy cel normy ISO 26000 oraz wyjaśnia treść i wzajemne powiązania pomiędzy tymi wytycznymi, lokalną praktyką branżową oraz odpowiednią strukturą legislacyjną. Szkolenie podkreśla również znaczenie wyników i doskonalenia zachowań organizacji w dziedzinie odpowiedzialności społecznej.

To szkolenie ma charakter wprowadzenia i jest przeznaczone dla wszystkich osób zajmujących się opracowywaniem lub wdrażaniem systemów odpowiedzialności społecznej opartych na normie ISO 26000 bądź też zarządzaniem takimi systemami. Osoby zamierzające ukończyć inne szkolenia w zakresie odpowiedzialności społecznej, takie jak szkolenie z audytu wewnętrznego lub szkolenie dla audytorów wiodących, zdobędą podczas tego szkolenia wiedzę i znajomość normy ISO 26000, która będzie podstawą rozwoju umiejętności audytorskich.

Szkolenie obejmuje wykład i ćwiczenia warsztatowe.

Uczestnicy nie muszą dysponować znajomością systemów odpowiedzialności społecznej ani normy ISO 26000 przed rozpoczęciem szkolenia.

Już dziś skontaktuj się z SGS, aby dowiedzieć się więcej o oferowanym przez SGS szkoleniu uświadamiającym w zakresie ISO 26000.