Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

W związku ze wzrostem liczby raportów dotyczących odpowiedzialności korporacyjnej istnieje obecnie dodatkowa presja ze strony inwestorów, mediów, władz państwowych i organizacji pozarządowych, aby zapewnić niezależną weryfikację tych raportów.

Niezależna weryfikacja i potwierdzenie Raportów Zrównoważonego Rozwoju zgodnie z międzynarodowymi normami, takimi jak Global Reporting Initiative (GRI) i AA 1000 - Zasadami Odpowiedzialności (2018), stanowi dowód zaangażowania przedsiębiorstwa na rzecz klientów i interesariuszy. Zapewnia ono również, że wszystkie publikowane informacje dotyczące społeczeństwa lub ochrony środowiska są dokładne i prawidłowe.

SGS posiada elastyczne podejście do weryfikacji i potwierdzania Raportów Zrównoważonego Rozwoju. U jego podstaw leżą protokoły SGS oparte na uznawanych na całym świecie wytycznych w zakresie niezależnej weryfikacji raportów zrównoważonego rozwoju, przy użyciu szeregu opcjonalnych modułów dostosowanych do konkretnych wymagań.

Podstawowa usługa weryfikacji

Usługa ta przeznaczona jest dla przedsiębiorstw poszukujących zewnętrznej gwarancji wybranych, istotnych zestawów danych, a nie zasad raportowania. Podstawowa weryfikacja zapewnia umiarkowany poziom odpowiadający ograniczonemu poziomowi zapewnienia zgodnemu z wymogami normy ISAE3000.

Usługa weryfikacji zgodnie z GRI (Global Reporting Initiative)

Ta usługa jest idealna dla przedsiębiorstw stosujących normy GRI do kierowania procesami raportowania. Weryfikacja danych odbywa się zgodnie z wymaganiami normy ISAE 3000. SGS jest interesariuszem organizacyjnym GRI.

Opcje AA1000

Jest to idealna propozycja dla przedsiębiorstw, które w przeszłości wydawały już raporty dotyczące kwestii społecznych i ochrony środowiska. Klient jest gotowy, by przedstawić potwierdzenie kompletności zakresu swoich raportów wykraczające poza procesy, za których pośrednictwem raporty zostały sporządzone. SGS to licencjonowany dostawca usług weryfikacji zgodnie z AA1000.

Wybranie momentu weryfikacji i potwierdzenia raportów

  • Wstępna weryfikacja – umożliwia uwzględnienie danych niezbędnych w kolejnym etapie weryfikacji. Może się odbyć w dowolnym momencie, ponieważ koncentruje się na badaniu w celu zrozumienia, przeanalizowania i przetestowania systemów związanych z gromadzeniem, walidacją i raportowaniem danych.
  • Gap assessment - opcje GRI i AA1000 można realizować w dowolnym momencie jako niezależną analizę; opcja ta prowadzi do wydania wewnętrznego raportu dotyczącego zarządzania, ale nie potwierdzenia raportu.
  • Koniec cyklu raportowania — większość procedur weryfikacji zostaje zrealizowana po sporządzeniu raportu w wersji roboczej, ale przed jego publikacją.
  • W trakcie sporządzania raportów — w przypadku przedsiębiorstw mających dobrze ukształtowane systemy, proces weryfikacji można rozplanować na różnych etapach przygotowywania raportów, aby umożliwić ocenę poszczególnych elementów w fazie raportowania.

Zwiększ zaufanie interesariuszy i daj rynkowi zdecydowany sygnał wskazujący na zaangażowanie Twojego przedsiębiorstwa na rzecz odpowiedzialności społecznej. Usługi SRA (weryfikacji i potwierdzania raportów zrównowazonego rozwoju) zapewniają przejrzystość i wiarygodność publikowanych informacji oraz umożliwiają wzmocnienie wewnętrznych procesów i procedur raportowania, aby zapewnić rzetelność przyszłych raportów.

SGS posiada doświadczenie w realizowaniu złożonych, międzynarodowych projektów w tym zakresie. Jesteśmy obecni w każdym regionie świata. Nasi pracownicy znają języki i kulturę lokalnych rynków, jednocześnie działając globalnie w spójny, niezawodny i skuteczny sposób.