Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Świadczone przez firmę SGS usługi w zakresie badań i pomiarów emisji spalin pojazdów zapewniają Ci zgodność z obowiązującymi w branży motoryzacyjnej normami emisji spalin i zużycia paliwa, co obejmuje obowiązkowe regulacje dotyczące emisji spalin ogłoszone przez Unię Europejską.

Przeprowadzając badania w zakresie emisji spalin pojazdów możemy zapewnić, że Twoje pojazdy spełniają stosowne normy prawne dotyczące emisji zanieczyszczeń powietrza w odniesieniu np. do:

• tlenku węgla (CO),
• całkowitej ilości węglowodorów (THC),
• węglowodoru niemetanowego (NMHC),
• tlenku azotu(II) i dwutlenku azotu (tlenki azotu, NOx),
• emisji cząstek stałych (PM) i ilości pyłów (PN),
• dymu z silników wysokoprężnych.

Możemy również zweryfikować zadeklarowany poziom zużycia paliwa oraz oraz emisji CO2 (dwutlenku węgla), a na życzenie możemy pomóc Ci w przeprowadzaniu badań wytrzymałościowych (np. w celu ustalenia czynników wpływających na zużycie). Oferujemy również badania emisji w odniesieniu do pojazdów, w których używany jest gaz płynny (LPG) i sprężony gaz ziemny (CNG).

Oferujemy również szereg usług doradztwa w zakresie emisji spalin przez pojazdy, służąc naszą specjalistyczną wiedzą i doświadczeniem w odniesieniu do różnych technologii kontrolowania emisji spalin. Obejmują one katalizatory i układy sterujące kontrolowaniem oparów paliwa oraz układy recyrkulacji paliwa i spalin.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się, w jaki sposób świadczone przez nas usługi badania emisji spalin mogą pomóc Ci w spełnieniu stosownych przepisów międzynarodowych.