Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Jeżeli zamierzasz sprzedawać produkty z branży motoryzacyjnej na różnych rynkach międzynarodowych, musisz znać specyficzne wymogi prawne obowiązujące na każdym z nich i uzyskać niezbędne pozwolenia.

Firma SGS oferuje szereg usług doradztwa w zakresie homologacji pojazdów, zapewniających Ci wsparcie przy interpretacji i stosowaniu zapisów prawnych związanych z częściami, układami i pojazdami.

Możemy pomóc Ci w realizacji procesu potwierdzania zgodności z wymaganiami 2007/46/EEC i zająć się procesami uzyskiwania pozwoleń przed różnymi europejskimi i pozaeuropejskimi organami wydającymi pozwolenia. Nasi konsultanci z zakresu homologacji pojazdów mogą:

  • pomóc Ci ustalić techniczne i prawne wymogi dotyczące twoich rynków docelowych;
  • na podstawie przeprowadzonego rozeznania określić, jakich pozwoleń potrzebujesz;
  • zoptymalizować liczbę i skuteczność wymaganych badań;
  • zaoferować Ci określone doradztwo w kwestiach, które mogą wyniknąć w związku z brakującymi lub niejasnymi zapisami w normach prawnych, które stanowią podstawę do przeprowadzenia badań;
  • wspierać Cię w procesie uzyskiwania pozwolenia, od momentu złożenia wniosku, aż po otrzymanie stosownych pozwoleń i certyfikatów;
  • wspierać Cię przy opracowywaniu dokumentacji producenta w odniesieniu do różnych rynków.

Nasi specjaliści zajmują stanowiska w branżowych organach i komisjach opracowujących przepisy i/lub definiujących wymogi, które muszą spełniać nowe technologie. Zapewnia nam to doskonały dostęp do informacji w zakresie obecnych trendów i osiągnięć, którymi to danymi możemy się z Tobą podzielić.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, w jaki sposób świadczone przez nas usługi w zakresie doradztwa dotyczącego homologacji pojazdów mogą pomóc Ci w procesie uzyskiwania pozwoleń i zapewnić Ci dostęp do rynków docelowych.