Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Usługi badania lotnych związków organicznych (LZO) oferowane przez firmę SGS mogą zapewnić zgodność produktów Twojej firmy z międzynarodowymi przepisami w sprawie LZO, chroniącymi środowisko i zdrowie ludzkie.

W związku z ich potencjalnie szkodliwym wpływem na środowisko i zdrowie ludzkie, przepisy regulują LZO w produkcji wielu produktów, szczególnie tych przeznaczonych do użytku w zamkniętych pomieszczeniach, gdzie stężenia mogą być najwyższe oraz w farbach i lakierach. Szkodliwe efekty środowiskowe LZO to:

 • Skutki bezpośrednie oraz występujące po reakcji chemicznej, w której tworzą się polutanty drugiego stopnia
 • Tworzenie warstwy ozonowej
 • Uszkodzenia materiałów i budynków

Wydaje się, że skutki oddziaływania LZO na zdrowie ludzkie są chroniczne, a nie nagłe, ale mogą obejmować:

 • podrażnienie skóry i oczu;
 • choroby układu oddechowego;
 • bóle głowy;
 • zmęczenie;
 • chorobę nowotworową.

W związku z tym coraz więcej państw optuje za wprowadzeniem wytycznych mających na celu zredukowanie stężeń LZO w produktach konsumenckich. Musisz znać wymogi w sprawie LZO odpowiednie dla produktów Twojej firmy i zapewnić ich zgodność z przepisami.

Usługi w zakresie pomiaru LZO oferowane przez firmę SGS to sprawdzone doświadczenie i wiedza specjalistyczna. Przeprowadzamy badania następujących substancji i produktów:

 • Testy produktów konsumenckich
  Farby i tusze
  Meble i produkty z drewna
  Obuwie i tekstylia
  Sprzęt elektryczny i elektroniczny
  Aerozole
 • Badania środowiskowe
 • Testy w branży motoryzacyjnej
  Jakość powietrza we wnętrzach samochodowych
  Elementy wnętrz pojazdów

Pomiar LZO mebli

Nasze pomiary LZO mebli mogą sprawić, że domy i biura będą bezpieczniejsze. Wykonujemy:

 • Badanie emisji formaldehydu mebli drewnianych i ich elementów
 • Emisje formaldehydu i wszystkich lotnych związków organicznych (LZO) mebli biurowych, systemów i krzeseł o niskich poziomach emisji
 • Spersonalizowane pomiary emisji LZO systemów mebli biurowych, ich elementów i krzeseł zgodnie z wymogami kupujących

Pomiar LZO w farbach i tuszach

Przeprowadzamy badania farb i tuszy zgodnie z uznanymi normami

 • Wszystkie lotne związki organiczne
 • Zawartość wody 
 • Gęstość
 • Skład rozpuszczalnika wyłączonego w ramach przepisów

Możesz zaufać firmie SGS w dziedzinie zapewnienia zgodności z międzynarodowymi dyrektywami i normami dla LZO. Dzięki obecności w branży na całym świecie, sieci laboratoriów i doświadczonym pracownikom, posiadamy potrzebne możliwości, by zapewnić zgodność produktów Twojej firmy bez względu na to, gdzie na świecie będą sprzedawane.

Skontaktuj się z SGS, aby dowiedzieć się, co możesz zyskać korzystając z oferowanej przez nas usługi badania poziomu LZO.