Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Obowiązkowe kontole potwierdzające, czy firmy działają zgodnie z krajowymi standardami muszą podlegać osobnym kontrolom jakości i kontrolom zapewniania jakości.

Firma SGS zdaje sobie sprawę z tego, że nie istnieje uniwersalne rozwiązanie spełniające oczekiwania wszystkich klientów. Dlatego oferujemy elastyczny program kontroli jakości oraz zapewniania jakości obowiązkowych przeglądów technicznych, który można dostosować do realiów rynku lokalnego.  

Kontrola jakości

Kluczowym elementem naszych kontroli jakości jest ocena kontrolerów gwarantująca, że świadczą oni usługi zawsze spełniające oczekiwania klientów i zgodne z wymaganiami ustawodawcy. Naszym celem jest również wskazywanie podczas obowiązkowych przeglądów technicznych istniejących lub potencjalnych słabych punktów. Dzięki temu zespół kontrolerów może:

  • błyskawicznie reagować na zmiany procesów zachodzące u klienta,
  • doskonale przystosowywać się do zmian legislacji oraz w miarę potrzeb zdobywać nowe umiejętności — na przykład w wypadku zmiany procesów administracyjnych.

Zapewnianie jakości

Nasze kontrole zapewniania jakości wskazują, w jaki sposób szkolenia mogą usprawnić proces kontroli. Prowadzone przez nas w imieniu klienta programy szkoleniowe — zarówno w siedzibie firmy, jak i poza nią — obejmują taką tematykę, jak:

  • kryteria kontroli,
  • aktualizacje systemów informatycznych,
  • procesy administracyjne.

Dzięki naszym raportom na temat konserwacji i kalibracji sprzętu klient może mieć pewność, że umiejętności oraz wiedza jego inspektorów są wspomagane precyzyjną i wydajną technologią.

Jeszcze dziś skontaktuj się z firmą SGS, aby dowiedzieć się, w jaki sposób opracowujemy i realizujemy programy spełniające potrzeby klienta w zakresie kontroli. Dzięki temu, że naszych przeszkolonych pracowników obowiązują te same wysokie standardy, co kontrolowanych klientów, mogą Państwo oczekiwać najwyższego poziomu usług.