Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Jako całkowicie niezależny wykonawca programów kontroli bezpieczeństwa mechanicznego, SGS oferuje właścicielom flot rozwiązania dotyczące kontroli emisji spalin.

Pomagają one ograniczać:

  • Emisję spalin: w prawidłowo działających silnikach spalanie lepiej przebiega, dzięki czemu emisja szkodliwych gazów do atmosfery jest ograniczona . Dodatkową zaletą jest spalanie mniejszej ilości paliwa oraz mniejsze zużycie silnika.
  • Hałas: główną przyczyną hałasu są perforowane rury wydechowe, nieprawidłowo działające klaksony itp.
  • Nieprzyjemny zapach: nieszczelne zbiorniki i rury są przyczyną nieprzyjemnego zapachu benzyny lub ropy.
  • Ograniczona widoczność spowodowana jest głównie przez nadmierną emisją spalin wydzielanych przez stare lub nieprawidłowo działające silniki.

Po ustaleniu, że emisja spalin przez pojazdy mechaniczne w dużej mierze przyczynia się do zanieczyszczania powietrza i środowiska odpowiednie władze zaczęły szukać rozwiązań, które pomogłyby kontrolować i monitorować wydajność flot. Międzynarodowa presja dotycząca zachowania zgodności ze standardami emisji spalin, dyrektywy dotyczące czystego powietrza oraz stały wzrost liczby posiadaczy samochodów wymusiły na organach regulacyjnych wprowadzenia programów kontroli emisji spalin.

Firma SGS Automotive Services ma bogate doświadczenie w opracowywaniu i wdrażaniu wielu zaawansowanych programów kontroli pojazdów, a także powiązanych z nimi usług — zarówno w wypadku dużych, jak i małych flot. Mamy na swoim koncie opracowanie i udane wdrożenie programów przeglądów obowiązkowych na czterech kontynentach. Każdy program jest indywidualnie opracowywany przez firmę SGS na podstawie zdobytego na całym świecie doświadczenia oraz doskonałej znajomości warunków na rynku lokalnym, jego indywidualnych cech charakterystycznych, popytu i wymagań.

Słyniemy z doskonałej wydajności kompleksowego zarządzania przeglądami obowiązkowymi, co obejmuje niekiedy całkowitą modernizację (zakładów, sprzętu oraz personelu), a także prywatyzację programów kontroli i powiązanych z nimi działań, które wcześniej były prowadzone przez urzędy państwowe. Dzięki temu, że firma SGS zarządza wieloma zakładami i ma wiedzę z wielu obszarów, jej klienci czerpią korzyści z połączenia najlepszych międzynarodowych praktyk oraz najnowszych technologii.