Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Organy regulacyjne i organy administracji państwowej chcą mieć pewność, że taksówki działają zgodnie z lokalnym prawem.

Dotyczy to również właściwej kalibracji taksometrów. Jako światowy lider w zakresie testowania, kalibracji i weryfikacji, SGS posiada sprzęt oraz możliwości pozwalające sprawdzać, czy taksówki naliczają odpowiednie opłaty.

Doskonale przeszkoleni kontrolerzy testują urządzenia do kontroli drogowej, sprawdzając kalibrację pomiarów szybkości, odległości oraz czasu. Jesteśmy w stanie prowadzić nawet kilka ośrodków badawczych w dowolnej lokalizacji geograficznej oraz zapewniać sprzęt i wykwalifikowany personel, dzięki którym badania oraz kontrole będą przeprowadzane dokładnie i terminowo.

Gromadzone informacje na temat taksometrów mogą być wprowadzane do jednej, centralnej bazy danych. Klient może przedstawiać dane organom regulacyjnym oraz weryfikować dzięki tym informacjom pracę licencjonowanych instalatorów taksometrów. Pełna zgodność floty z wymogami przekonuje organ regulacyjny o tym, że pasażerowie są przewożeni w sposób bezpieczny i wygodny, płacąc stawkę zgodną z zatwierdzoną taryfą.

Firma SGS ma dogłębną wiedzę i doświadczenie w zakresie badania pojazdów oraz kierowców. Klient czerpie korzyści z dostępu do istotnych, scentralizowanych danych dotyczących jakości pracy kierowców oraz floty, poziomów zgodności i możliwości analizowania wybranych trendów.