Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Dział Systemy Ruchu Drogowego firmy SGS wprowadza i zarządza usługami w zakresie systemów zapewniania bezpieczeństwa drogowego oraz urządzeń kontroli prędkości, np. systemy sygnalizacji ruchu i radary.

Zdajemy sobie sprawę, jak ważna jest dokładność i niezawodność techniki zapewniania bezpieczeństwa. Należy zachować zgodność z krajowymi normami oraz poprawiać stosunek klientów do stosowanego programu zapewnienia bezpieczeństwa.

Usługi kalibracji

Oferujemy również usługi kalibracji urządzeń do pomiaru prędkości.

  • Ocena sygnalizacji ruchu drogowego — oceniamy skuteczność i czasy działania systemów sygnalizacyjnych przy wykorzystaniu symulatora kontrolera sygnalizacji oraz odpowiednio skalibrowanego systemu pomiaru czasu. Weryfikujemy czasy cykli w systemie w zestawieniu z niezależnym urządzeniem do pomiaru czasu. Możemy również ocenić wydajność systemu podczas różnych sytuacji awaryjnych.
  • Homologacja typu — możemy również przeprowadzić badania w ramach homologacji typu dla systemów zapewniania bezpieczeństwa na drodze. W ramach procesów homologacyjnych możemy również przeprowadzić badania w zakresie zgodności elektromagnetycznej, ochrony środowiska, wpływu pojazdu na otoczenie oraz bezpieczeństwa elektrycznego.
  • Usługi lokalizacji usterek — możemy przeprowadzić badania i analizy wszelkich zgłoszonych rozbieżności związanych z systemami kontroli wizualnej.

Firma SGS jest światowym liderem w dziedzinie kontroli, weryfikacji, testowania i certyfikacji. Zapewniamy dokładność i niezawodność Twoich rozwiązań zarządzania ruchem drogowym. Dostarczamy raporty oraz dokumentację, których potrzebujesz do potwierdzenia, w swojej organizacji lub przed zewnętrznymi organami, prawidłowości funkcjonowania stosowanych przez Ciebie systemów i procesów.