Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Firma SGS rozumie, jak duże znaczenie ma prawidłowe zarządzanie danymi dla sprawnego funkcjonowania programów kontroli obciążenia osi.

W kwestii bezpieczeństwa i jakości krajowych dróg zasadnicze znaczenie ma fakt, że technologia, na której opiera się dany program, zapewnia dokładne pomiary, adekwatne kary dla pojazdów niespełniających wymogów, bezpieczne przechowywanie danych oraz umożliwia terminowe sporządzanie raportów i analiz.

Oferujemy organom administracji publicznej rozwiązania w dziedzinie zarządzania danymi, które są opracowane tak, aby spełniać określone potrzeby w zakresie kontroli obciążenia osi. Obejmują one:

  • najnowocześniejsze metody komputerowego pomiaru obciążenia osi pojazdu;
  • dokładny zapis masy pojazdów oraz nakładanie stosownych sankcji w razie konieczności;
  • bezpieczną i precyzyjną bazę danych stanowiącą podstawę działalności w zakresie egzekwowania przepisów;
  • skuteczne procesy zarządzania w odniesieniu do scentralizowanych programów wag pomostowych;
  • skuteczne procesy zarządzania oraz egzekwowania przepisów w odniesieniu do programów zdecentralizowanych;
  • zintegrowane rozwiązania zarządzania danymi, obejmujące wymianę informacji pomiędzy organami administracji publicznej dotyczące dowodów tożsamości, dowodów rejestracyjnych pojazdów, ewidencji dopuszczania pojazdów do ruchu i pozwoleń transportowych.

Zasadnicze znaczenie ma fakt, że stosowane przez firmę SGS systemy zarządzania danymi podlegają najwyższym normom jakościowym, a dostęp do danych przechowywanych w zabezpieczonych systemach ma jedynie uprawniony personel. Systemy te cechuje również elastyczność umożliwiająca nie tylko zbieranie i przechowywanie danych, ale również rozpoczynanie czynności związanych z karaniem za nadmierne obciążenie pojazdu oraz wydawanie zaświadczeń pojazdom spełniającym wymogi. Ponadto nasze systemy zapewniają klientom regularne raporty i analizy związane z rozwojem i prawidłowym działaniem programu.

Organy administracji publicznej na całym świecie czerpią korzyści ze współpracy z naszymi ekspertami w zakresie zarządzania danymi. Od ponad 125 lat wykonujemy usługi w zakresie niezależnej kontroli, weryfikacji, badań oraz certyfikacji i dla organów administracji publicznej jesteśmy jednym z najbardziej godnych zaufania partnerów.