Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Skala i złożoność programów kontrolowania obciążenia osi oznacza, że podmioty odpowiedzialne za ich funkcjonowanie muszą działać przy zachowaniu najostrzejszych norm.

W firmie SGS mamy bogate doświadczenie w zakresie wdrażania i zarządzania kontrolami obciążenia osi, co sprawia, że można zaufać nam w następujących dziedzinach:

  • koordynowanie wielu elementów programu oraz zaangażowanych w niego podmiotów;
  • przetwarzanie dużej ilości danych powstałych w wyniku działania w ramach programu;
  • opracowanie „od zera” projektu i realizacja obiektu z wagą pomostową lub urządzeniem do kontroli obciążenia osi w dopasowany do otoczenia sposób;
  • badania porównawcze istniejących obiektów z obiektami najlepszymi w swojej klasie.

Kiedy podejmujesz współpracę z zespołem naszych specjalistów zajmujących się wagami pomostowymi, możesz skorzystać nie tylko z ich doskonałych umiejętności w zakresie zarządzania projektem, ale również z wiedzy i doświadczenia, uzyskanego podczas wdrażania programów i zarządzania nimi na rzecz organów administracji publicznej na całym świecie. Wdrażanie systemów operacyjnych i zarządzanie informacjami zapewnia solidne, kompleksowe usługi, które obejmują:

  • zestawienie pojazdów pustych i z ładunkiem;
  • prawidłowe ważenie pojazdów z ładunkiem na wadze pomostowej;
  • identyfikowanie pojazdów przeciążonych oraz inicjowanie procedur prowadzących do ukarania winnych naruszenia wymogów;  
  • wykorzystanie najnowocześniejszych technik generowania i przechowywania danych w celu zebrania, przekazywania i ich przechowywania do późniejszej analizy i podejmowania decyzji;
  • generowanie raportów opartych na dokładnych danych w celu wsparcia planowania długoterminowego;
  • rekrutację i szkolenie wykwalifikowanego personelu.

Wdrażanie przez firmę SGS programów kontrolowania obciążania osi i zarządzanie nimi stanowi ważne narzędzie w procesie zmniejszania zniszczeń spowodowanych przez przeciążone pojazdy na drogach oraz kosztów, którymi obciążany jest publiczny budżet z tego tytułu. Nasza wiedza sprawia, że jesteśmy światowym liderem w tej dziedzinie. Doświadczenia zdobyte w pracy z klientami oznaczają mniejsze ryzyko dla Twojego programu kontrolowania obciążenia osi, skuteczniejsze metody rozwiązywania bieżących problemów oraz bardziej efektywne analizy danych zgodne z przepisami w zakresie obciążenia osi obowiązującymi w Twoim kraju.