Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

W firmie SGS rozumiemy znaczenie wykwalifikowanych specjalistów w zakresie wag pomostowych, wyszkolonych na najwyższym poziomie.

Ponieważ wiemy, że pracownicy są najważniejszym zasobem, organizujemy szkolenia dla kontrolerów, aby dać Ci pewność, że pracują on zgodnie z tymi samymi wysokimi normami, co niezależni specjaliści firmy SGS.

Wiemy, że nie istnieje jedno rozwiązanie dotyczące szkoleń, które odpowiadałoby potrzebom wszystkich naszych klientów. Dlatego nasze programy szkoleniowe w zakresie kontroli wag pomostowych rozpoczynamy od badania dotyczącego wymagań personelu wobec szkoleń oraz w zakresie dopasowania względem przepisów i regulacji itp. Wymagamy jednak, aby kontrolerzy posiadali umiejętności techniczne i interpersonalne, aby mogli wziąć udział w szkoleniu na temat oprogramowania kontrolnego, które będzie używane.

Szkolenie jest procesem złożonym: Kierownictwo przygotowuje co roku program szkoleniowy dla wszystkich swoich pracowników. Wymogi dotyczące szkolenia są określane przez kierownictwo danego oddziału, przy zastosowaniu odpowiednio udokumentowanej procedury. Pracownicy, którzy ukończą jakiekolwiek szkolenie, otrzymują świadectwa i piszą raport skierowany do kierownika oddziału, który to raport służy ocenie poziomu osiągnięć i skuteczności szkolenia.

Tworzymy dany program szkoleniowy w taki sposób, aby jego częścią było szkolenie w trakcie wykonywania czynności zawodowych, co sprawia, że pracownicy, którzy nie znają danych procesów, otrzymują pomoc od innych pracowników, znających dane procesy. Szczególny nacisk kładziemy na to, aby przeszkoleni pracownicy dzielili się wiedzą z nowymi lub mniej doświadczonymi pracownikami.

 • Umiejętności techniczne
  Osoby biorące udział w szkoleniu muszą sprawnie korzystać z komputera i znać obowiązujące procedury.

 • Umiejętności w zakresie relacji interpersonalnych
  Wraz z rozwojem programu kontrolowania obciążenia osi osoby biorące udział w szkoleniu muszą potrafić przedstawić korzyści i ograniczenia programu swoim współpracownikom.

  Następujący potem program szkoleniowy jest na tyle dobrze zorganizowany, że kursanci po odbytym szkoleniu nabywają umiejętności niezbędne do wykorzystania specjalistycznego oprogramowania, co pozwala pomyślnie wdrożyć program przeprowadzania kontroli pojazdów. Osoby biorące udział w szkoleniu otrzymują świadectwo potwierdzające ich osiągnięcia zdobyte w czasie szkolenia, mogą przekazać nam także swoje opinie na temat kursu.

 • Rzetelność
  W naszym szkoleniu kładziemy szczególny nacisk na takie postawy jak: uczciwość i rzetelność, co ma służyć bezpieczeństwu kierowcy, innych użytkowników dróg oraz przestrzegającego przepisów przewoźnika.

 • Wynik
  Nasze pakiety szkoleniowe dają Ci przewagę poprzez wprowadzenie w Twojej organizacji jakości i specjalistycznej wiedzy, którą firma SGS zdobywa od ponad stu lat w roli niezależnego podmiotu kontrolującego, badającego, weryfikującego i certyfikującego.