Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

W oparciu o doświadczenia w kluczowych kwestiach oraz najnowocześniejsze technologie firma SGS oferuje pełną gamę rozwiązań, od pełnego podwykonawstwa z udziałem ekspertów, po wspieranie istniejących programów w celu optymalizacji ich operacyjnych i jakościowych wyników.

Firma SGS oferuje kompleksowe rozwiązania obejmujące zarządzanie popytem publicznym poprzez zastosowanie udogodnień w zakresie rejestracji i ustalania terminów, zapewnianie zasobów w odniesieniu do ośrodków kontrolnych, szkolenie personelu, identyfikację tożsamości kandydatów, metodologię ewidencji testów elektronicznych, niezależny i automatyczny proces ustalenia wyników testów oraz wydawanie licencji, w pełni przejrzyste procesy zapewniania jakości i wszechstronne rozwiązania sprawozdawczości dla kierownictwa — aby zapewnić solidne podstawy dla zaufania wobec organów administracji publicznej jako klientów.

Firma SGS oferuje oparte na specjalistycznej wiedzy rozwiązania w zakresie testowania w formie zautomatyzowanych sprawdzianów teoretycznych w bezpiecznym otoczeniu w obecności przeszkolonych egzaminatorów. Potrafimy stworzyć właściwy zbiór pytań, które sprawdzą praktyczną wiedzę kandydata. Monitorujemy również wyniki i aby utrzymać spójność sprawdzianu wiedzy, powiadamiamy organy administracji publicznej o ewentualnej konieczności modyfikacji.

Firma SGS oferuje organom administracji publicznej dopasowane do indywidualnych potrzeb zewnętrzne kursy szkoleniowe dla egzaminatorów. Celem takiego szkolenia jest zbudowanie pewności siebie u egzaminatorów, poprzez otwartą wymianę informacji i doświadczeń z innymi oraz zapewnienie organom administracji realizowania procesów związanych ze świadczonymi przez nie usługami.