Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Ocena limitu emisji związków węgla i pomiar rzeczywistego śladu węglowego są łatwe dzięki świadczonym przez SGS usługom w dziedzinie gospodarki emisją związków węgla. Skontaktuj się już dziś z naszymi ekspertami środowiskowymi, aby dowiedzieć się, jak ograniczyć emisje gazów cieplarnianych i zweryfikować swój ślad węglowy.

Aby móc skorzystać z handlu uprawnieniami do emisji i systemów etykietowania produktów, które dają przewagę konkurencyjną, należy zmierzyć ślad węglowy. Na danym rynku mogą również występować limity emisji związków węgla i równoważników dwutlenku węgla, które należy spełnić, jak równięż wymagane przepisami lub dobrowolne zobowiązania do oceny i weryfikacji śladu węglowego danego przedsiębiorstwa.

Jesteśmy uznawani za globalnego lidera w dziedzinie weryfikacji emisji gazów cieplarnianych. Mogą Państwo polegać na naszym doświadczeniu zdobytym w licznych międzynarodowych projektach związanych ze zmianą klimatu. Możemy ocenić emisje gazów cieplarnianych wywoływane przez Państwa przedsiębiorstwo, łańcuch dostaw i cały cykl użytecznej trwałości produktu.

Nasza ocena jest dostosowana do potrzeb branżowych i biznesowych, związanych ze spełnieniem wymagań przepisów oraz dobrowolnych zobowiązań do informowania o emisjach gazów cieplarnianych. Jest to pierwszy etap w kierunku opracowania skutecznej strategii w zarządzaniu emisją związków węgla, która pomoże w ograniczeniu śladu węglowego.

Nasi specjaliści w dziedzinie śladu węglowego oferują szereg usług, w tym:

  • Sprawdzenie projektu przedsięwzięcia w celu zapewnienia rzeczywistych, długofalowych i mierzalnych redukcji emisji
  • Weryfikację systemów monitoringu stosowanych w firmie i w danym projekcie oraz danych w celu zapewnienia precyzyjnego, spójnego i przejrzystego ustalania ograniczeń emisji
  • Certyfikację ograniczeń emisji w celu rejestracji i obrotu uprawnieniami

Wykazanie stałej poprawy oddziaływania na zmianę klimatu wobec zainteresowanych stron, odniesienie korzyści z ulepszonej sprawności środowiskowej oraz zmniejszenie kosztów operacyjnych. Dokładna ocena pozwoli wskazać możliwości ulepszeń, które mogą poprawić wizerunek Państwa marki.

Ograniczenie emisji może być atutem Państwa firmy Ograniczenie śladu węglowego jest korzystne dla biznesu i dla środowiska. Aby uzyskać szybkie i zindywidualizowane rozwiązanie problemów z gospodarką emisjami związków węgla skontaktuj się z nami już dziś