Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

SGS jest wiodącym światowym dostarczycielem usług kontroli ładunku i jednostek pływających, które oferuje zarówno sprzedawcom, jak i nabywcom zaangażowanym w globalny ruch towarów.

Przeprowadzane przez SGS kontrole statków, barek, pociągów, itd. pozwalają uzyskać zapewnienie, że dany środek transportu jest odpowiedni dla Twojego ładunku. Identyfikujemy wszystkie problemy, które mogą mieć wpływ na ładunek podczas transportu i upewniamy się, że zostaną one rozwiązane, zanim będzie za późno. Nasi inspektorzy są Twoimi przedstawicielami podczas załadunku i rozładunku. Dodatkowo kontrolują stan jednostki pływającej oraz przeprowadzają kontrolę wizualną w celu weryfikacji zgodności przewożonego towaru z formularzem zamówieniowym.  

Poza kontrolą właściwego przygotowania środka transportu, SGS oferuje również usługi kompleksowej kontroli ładunku przed rozpoczęciem dostawy, w trakcie lub po jej zakończeniu. Rzetelna i niezależna kontrola wagowa, ilościowa i jakościowa pozwoli zapewnić, że Twoje dostawy będą zgodne z umową. SGS przeprowadza kontrole ładunków dla producentów, handlowców i producentów mieszanin, pozwalające na dokładną weryfikację wagową i ilościową wysyłki w portach lub lądowych punktach przeładunkowych.  

Jeżeli zajmujesz się kupnem lub sprzedażą, certyfikat lub raport z przeprowadzonej kontroli, wystawiony przez niezależnego inspektora SGS po zakończonej kontroli wysyłki, może stanowić dla Ciebie uczciwe i dokładne oszacowanie Twojego towaru i statku. 

Nasze usługi dotyczące towarów handlowych obejmują:

 • weryfikację ilości ładunku;
 • pomiary zanurzenia statku;
 • zapobieganie stratom;
 • pomiary inwentaryzacyjne zmagazynowanego towaru;
 • ocenę stopnia zardzewienia;
 • wagi taśmowe i wagi zbiornikowe;
 • przepakowywanie odpadów i produktów niebezpiecznych.

Usługi SGS w zakresie inspekcji statków handlowych obejmują:

 • koordynację załadunku (Loading Master) / przekazywanie i zdawanie statku (On- & Off-Hires);
 • inspekcje ładowni i luków;
 • kontrolę wizualną
 • określanie ilości paliwa na podstawie pomiarów i obliczeń oraz oględziny stanu statku;
 • indeksy biotyczne i pobieranie próbek wody balastowej.

Forma SGS zyskała światowe uznanie rzetelnego i etycznego dostawcy usług dotyczących ładunku i statku. Jeżeli nie masz możliwości, aby być w porcie i osobiście uczestniczyć w załadunku i rozładunku, SGS będzie rzetelnie i uczciwie reprezentować Twoje interesy.