Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Po spaleniu paliwa żeglugowego, konieczne jest zabezpieczenie zgodnej z przepisami utylizacji odpadów płynnych i szlamu.

SGS może Cię wspomóc w dopilnowaniu, aby właściciel zakontraktowanej przez Ciebie jednostki pływającej usunął odpady i szlam zgodnie z przepisami i odpowiednio je zutylizował lub wykorzystał ponownie.

Odpady i szlam są oleistymi mieszaninami, które pozostają po obróbce ładunku i oczyszczaniu paliwa żeglugowego. Mogą być jednak także połączeniem cieczy usuniętych po czyszczeniu zasobnika lub zbiornika tankowca i mieszaniny smaru i mazi. Odpowiednie usunięcie tych produktów odpadowych z jednostki pływającej wtedy, kiedy to konieczne, jest przedmiotem troski zarówno właścicieli jednostek pływających, jak i osób zarządzających procesem i obrońców przyrody.

Od właściwości odpadów i szlamu zależy sposób, w jaki zostaną zutylizowane oraz możliwości ich ponownego użycia. Odpady charakteryzują się w miarę wysoką zawartością oleju nadającego się do ponownego użycia i, w związku z tym, przeważnie odpompowuje się je na brzeg, w celu odwodnienia i odzyskania. Szlam ma znacznie mniejszą odzyskiwalną zawartość oleju. Przeważnie zostaje odpompowany na brzeg za pomocą specjalnych pomp do szlamu i trafia do licencjonowanych jednostek utylizacji.

SGS może kontrolować usuwanie odpadów i szlamu z Twoich jednostek, dbając, aby każda część procesu przeprowadzana była w sposób możliwie najmniej kosztowny, bez fałszowania i z maksymalną odzyskiwalnością oleju nadającego się do ponownego użycia.

Dowiedz się, jak SGS może Ci pomóc w utylizacji odpadów i szlamu.