Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Usługi w zakresie transportu kolejowego oferowane przez firmę SGS – zakres usług wspierających transport kolejowy w całym łańcuchu dostaw.

Firmy oferujące transport kolejowy, producenci komponentów, przewoźnicy kolejowi i firmy należące do kolejowego łańcucha dostaw muszą spełnić szeroki zakres norm, przepisów i wymagań logistycznych. Oferujemy zakres usług dla branży kolejowej wspierających działalność klientów na każdym poziomie łańcucha dostaw.

Możemy pomóc naszym klientom:

  • w uzyskaniu certyfikacji niezbędnej do dostarczenia nowego/unowocześnionego taboru dla branży kolejowej;
  • w uzyskaniu niezależnego ponownego sprawdzenia taboru lub komponentów;
  • w skorzystaniu z niezależnej kontroli i oceny produktów i procesów o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa w branży kolejowej;
  • w zapewnieniu jakości, efektywności i solidności materiałów, komponentów oraz systemów kolejowych, a także zgodności z odpowiednimi przepisami;
  • w zwiększeniu niezawodności i dostępności pociągów, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów i optymalizacji wykorzystania personelu i obiektów stacji;
  • w spełnieniu obowiązkowych, dobrowolnych lub umownych wymogów dla branży kolejowej dzięki niezależnym usługom potwierdzania zgodności;
  • w pozyskaniu zewnętrznych źródeł umiejętności i wiedzy fachowej potrzebnej do określonych projektów.

W ramach naszych usług w zakresie transportu kolejowego zapewniamy:

  • certyfikację, inspekcję, ocenę, audyt i testowanie kolei;
  • niezależne potwierdzanie zgodności (DEBO);
  • dostęp do kompetentnych osób (CPP).
Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się, jak możemy pomóc Twojej firmie w usprawnieniu transportu kolejowego.