Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Niezależne usługi potwierdzania zgodności dla przemysłu kolejowego oferowane przez SGS – spełniaj obowiązkowe, dobrowolne lub zawarte w umowie wymogi dotyczące przemysłu kolejowego, dzięki niezależnym usługom potwierdzania zgodności oferowanym przez organ desygnowany (DeBo).

Jeżeli jesteś przedstawicielem firmy transportowej, firmy taboru kolejowego (ROSCO), producentem, dostawcą lub operatorem, powinieneś zadbać o spełnienie wielu regulacji prawnych obowiązujących w przemyśle kolejowym. Jako organ desygnowany (DeBo), oferujemy niezależne usługi potwierdzania zgodności, włącznie z przeglądami i oceną, w celu zapewnienia, że Twój projekt, produkcja, konserwacja i działanie pozostają w zgodzie z obowiązkowymi, dobrowolnymi lub zawartymi w umowie wymogami i standardami przemysłu kolejowego.

Dlaczego warto wybierać niezależne usługi potwierdzania zgodności dla przemysłu kolejowego oferowane przez SGS?

Możemy pomóc Ci:

  • zapewnić, że Twój projekt, produkcja, konserwacja i działanie spełniają wymogi obowiązkowe, dobrowolne lub zawarte w umowie;
  • uzyskać niezależne ponowne sprawdzenie procesów kontroli wewnętrznej producenta;
  • wykrywać niezgodności i wdrażać środki zaradcze oraz optymalizacyjne w celu zapewnienia najlepszej jakości produktu i wytwarzania.

Niezawodne usługi potwierdzania zgodności DeBo dla przemysłu kolejowego oferowane przez światowego lidera

W 2011 roku weszliśmy w posiadanie firmy Correl Rail, wiodącego dostawcy usług dla przemysłu kolejowego i jedynego w pełni niezależnego organu notyfikowanego z siedzibą główną w Wielkiej Brytanii. W rezultacie, obecnie możemy obsługiwać cały przemysł kolejowy. Stanowimy również trzon rozwoju praktyki certyfikowania europejskiego taboru kolejowego, dzięki naszemu uczestnictwu w komitetach narodowych oraz pełnieniu roli sekretariatu technicznego Notified Body Rail Sub-Group for Rolling Stock (Notyfikowanego Organu Podgrupy Kolejowej dla Taboru Kolejowego).

Dzięki globalnemu zasięgowi naszej firmy możemy zapewnić Ci usługi oceny i kontroli kolei w dowolnym miejscu na świecie.

Jesteśmy akredytowani przez Rail Safety and Standard Board (Komisja ds. Bezpieczeństwa i Standardów Kolei) jako zatwierdzony organ dostawcy usług dla przemysłu kolejowego (RISAB).

Nasze niezależne usługi potwierdzania zgodności DeBo dla kolei obejmują:

  • niezależną ocenę projektu, produkcji, konserwacji i działania w zakresie spełniania wymogów obowiązkowych, dobrowolnych lub zawartych w umowie;
  • usługi DeBo na terytorium Zjednoczonego Królestwa (zgodność z Dyrektywą EU 2008/EC);
  • usługi zarządzania wymaganiami, włącznie z przechwytywaniem, rozpowszechnianiem, weryfikacją i walidacją;
  • zarządzanie procesem przeglądu projektu.

Skontaktuj się z nami już dziś, by dowiedzieć się więcej na temat naszych niezależnych usług zapewnienia zgodności DeBo dla przemysłu kolejowego.