Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Usługi certyfikacji kolei oferowane przez SGS – umożliwiają organizacjom dostarczanie nowego/unowocześnionego taboru kolejowego dla przemysłu kolejowego.

Olbrzymi nacisk na bezpieczeństwo w przemyśle kolejowym oznacza, że łańcuch dostaw musi spełniać coraz większą liczbę regulacji dobrowolnych i obowiązkowych, w celu możliwości prowadzenia handlu. Nasza wiedza specjalistyczna w zakresie transportu, logistyki i certyfikacji czyni SGS Twoim idealnym partnerem, gdy potrzebujesz uzyskać certyfikację kolei i taboru kolejowego.

Usługi certyfikacji taboru kolejowego

Nowy i unowocześniony tabor kolejowy (lokomotywy, wagony osobowe, wiele jednostek i wagonów) wymaga uzyskania certyfikacji w zakresie zarówno standardów obowiązkowych, jak i - w pewnych warunkach - dobrowolnych, zgodnie z wymogami prawa i programamów przemysłowych. Nasza certyfikacja taboru kolejowego jest przeprowadzana pod względem spełniania nowych europejskich dyrektyw kolejowych, możemy więc wydawać certyfikaty zgodności z tymi dyrektywami dla dowolnego projektu w odpowiednim zakresie na terytorium całej Unii Europejskiej.

Inne usługi certyfikacji kolei

Dobrowolne programy certyfikacji kolei umożliwiają Ci poprawę jakości i spójności całego łańcucha dostaw. Te usługi skupiają się na jakości elementów i usług zapewnianych podczas konserwacji taboru kolejowego i przeprowadzania remontów generalnych, jak również umiejętnościach procesowych i kwalifikacjach personelu, których to dotyczy.

Przeprowadzamy ocenę firm dostawczych i wydajemy certyfikaty homologacji zgodnie z różnymi programami, potwierdzając w ten sposób, że dostawcy zostali uznani za kompetentnych w zakresie dostarczanych przez nich produktów/usług.

Zatrudnij SGS, by być pewnym, że Twój tabor kolejowy, jego elementy składowe i usługi spełniają wymogi prawne, dzięki naszym usługom certyfikacji kolei.