Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Certyfikat procesów spawalniczych według EN 15085 wydany przez SGS Polska jest zgodny z międzynarodowymi standardami spawania w branży kolejowej i budzi zaufanie klientów.

Aby zapewnić spójność i wysoką jakość spawania w produkcji pojazdów szynowych i ich części, europejskie fabryki kolejowe, składy i warsztaty muszą spełniać wymagania normy EN 15085:2008, część 2: Wymagania jakości i certyfikacja producentów spawalniczych.

W skali międzynarodowej, zarówno certyfikacja obowiązkowa, jak i dobrowolna, jest uważana za punkt odniesienia dla dobrych praktyk. Nasza usługa certyfikacji procesów spawalniczych według EN 15085 wykaże zgodność z lokalnymi przepisami tam, gdzie jest to konieczne, i potwierdzi, że  jesteś dostawcą wysokiej jakości procesów spawalniczych w danym obszarze zastosowania.

Dlaczego warto wybrać certyfikację od SGS?

Certyfikat EN 15085 jest dowodem na to, że Twoje procesy spawalnicze spełniają międzynarodową normę branży kolejowej w zakresie spójności i wysokiej jakości spawania materiałów w taborze i produkcji komponentów.

Dzięki ocenie i certyfikacji systemów zarządzania procesem spawania i zarządzania jakością:

  • sprawdzisz, czy metody i techniki doboru pracowników gwarantują stałą, wysoką jakość produktu,
  • zapewnisz wydajność oraz efektywność kosztową procesów produkcyjnych,
  • będziesz promować bezpieczne zachowania podczas pracy oraz bezpieczną i prawidłową obsługę najważniejszych urządzeń,
  • zapewnisz klientom i producentom zaufanie do personelu, materiałów i procedur,
  • będziesz zakwalifikowany jako zatwierdzony dostawca w branży kolejowej.

Bezkonkurencyjne doświadczenie w zakresie audytu i certyfikacji kolei

SGS Polska oferuje wiodące na świecie zespoły audytu i certyfikacji z dużym doświadczeniem w projektach kolejowych, które realizowały projekty w Ameryce, Azji, Australii i Europie.

Nasza jednostka certyfikująca z siedzibą w Polsce, działa jako jednostka w pełni międzynarodowa. Oceny są przeprowadzane przez lokalnych inżynierów spawalników, inspektorów i audytorów certyfikujących systemy. Dzięki temu zapewniamy opłacalną usługę lokalną w niemal każdym kraju na świecie, w którym wymagana jest certyfikacja wytwórcy według EN 15085.

Nasza usługa obejmuje:

  • Certyfikację procesów spawalniczych wytwórcy według EN 15085-2 CL1 CL2 CL3 CL4;
  • Certyfikację procesów spawalniczych wytwórcy według ISO 3834-2/-3/-4;
  • Kwalifikację technologii spawania i zgrzewania zgodnie z normami europejskimi EN 15614-1/-2 oraz EN 9606-1/-2;
  • Egzaminowanie personelu spawalniczego według ISO 9712;
  • Badanie próbek spoin.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się, w jaki sposób certyfikat procesów spawalniczych wytwórcy według normy EN 15085 może zagwarantować bezpieczeństwo i wydajność operacji spawalniczych oraz zapewnić Twoim klientom i użytkownikom końcowym jakość wykonywanej pracy, potwierdzając zgodność z przepisami branżowymi.