Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Jeśli Twoje przedsiębiorstwo zajmuje lub chce się zajmować sprzedażą produktów i usług na rzecz międzynarodowych firm i operatorów kolejowych, bardzo korzystne będzie dla niego uzyskanie certyfikacji IRIS, która jest punktem odniesienia w dziedzinie zarządzania jakością w kolejnictwie. W przypadku przedsiębiorstw prowadzących sprzedaż do Europy posiadanie tej certyfikacji jest obowiązkowe.

Międzynarodowa norma przemysłu kolejowego (IRIS) to powszechna, globalna metoda oceny systemów zarządzania biznesowego w łańcuchu dostaw w kolejnictwie. Norma ta opiera się na ISO 9001 i została dostosowana do specyficznych wymogów międzynarodowego przemysłu kolejowego.

Doświadczeni audytorzy firmy SGS posiadają dogłębną znajomość branży i obowiązujących w niej standardów certyfikacji, dzięki czemu mogą przeprowadzić przedsiębiorstwo przez proces audytowy prowadzący do uzyskaniacertyfikacji IRIS. Uzyskanie tej certyfikacji otwiera nowe rynki i świadczy o zaangażowaniu przedsiębiorstwa na rzecz jakości i bezpieczeństwa.

Przepisy i wytyczne IRIS oferują wysoki poziom przejrzystości przy przeprowadzaniu audytów dostawców kolejowych. Norma IRIS dotyczy dostawców sprzętu oraz części dla przemysłu kolejowego i jest obowiązkowa dla sektora taboru i sygnalizacji od 2009 roku. Norma IRIS została opracowana przez Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Kolejowego (UNIFE).

Wymogicertyfikacji IRIS są integralną częścią systemów zarządzania zaangażowanych spółek i zapewniają zasadnicze korzyści dla:

integratorów systemów

  • poprawa jakości w różnych zakładach produkcyjnych
  • uproszczenie procesów oceny i zatwierdzania dostawców
  • zniesienie konieczności audytów własnych zatwierdzeń
  • dostęp do dokładnych i wiarygodnych danych z jednej wspólnej internetowej bazy danych IRIS

producentów sprzętu

  • wprowadzenie i aktualizacja danych na platformie IRIS
  • informację o uzyskaniu certyfikacji można udostępnić wszystkim integratorom systemów i potencjalnym klientom
  • uzyskanie większej widoczności w branży
  • oszczędność czasu i pieniędzy dzięki jednemu wnioskowi certyfikacyjnemu (ISO 9001 i IRIS)

operatorów

  • wprowadzenie usprawnień w całym łańcuchu dostaw; usprawnienie systemów sprzętu kolejowego i taborów

możemy pomóc Twojemu przedsiębiorstwu w opracowaniu systemu zarządzania jakością w przemyśle kolejowym poprzez przeprowadzenie ocen zgodnie z wymogamicertyfikacji IRIS oraz usprawnienie efektywności z pomocą naszych usług audytowych, certyfikacyjnych i szkoleniowych.