Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Usługi systemu zatwierdzania dostawców w branży kolejowej (RISAS) świadczone przez firmę SGS - niezależna ocena zdolności do świadczenia usług konserwacyjnych i remontowych dla przemysłu kolejowego.

Dla Ciebie, jako dostawcy dla przemysłu kolejowego, najistotniejsze jest wykazanie, że korzystasz z procesów, kompetencji, zasobów i procedur, które są zgodne z wymogami prawnymi i jakościowymi. Właśnie dlatego międzysektorowa grupa robocza w Wielkiej Brytanii opracowała system zatwierdzania dostawców dla przemysłu kolejowego (RISAS). Zapewnia ona jednolitą ocenę przeprowadzaną przez stronę trzecią, która identyfikuje dostawców zaaprobowanych w programie RISAS dla określonej grupy produktów. Jeżeli jesteś przedstawicielem jednostki dostawcy przemysłu kolejowego (RISAB), nasze usługi RISAS zapewnią Ci niezależną ocenę Twojej organizacji.

Dlaczego warto wybierać usługi RISAS oferowane przez firmę SGS?

Możemy pomóc Ci spełnić wymogi modułu oceny dostawcy RISAS/003 w następujący sposób:

 • upewnić Cię, że korzystasz z właściwych systemów, procesów, kompetencji, zasobów i procedur;
 • zarządzać ryzykiem, które wynika z użyteczności przemysłu kolejowego;
 • wykazać, że Twoja firma jest jednostką certyfikowaną, mogącą spełniać wymagania poszczególnych specyfikacji;
 • potwierdzić, że Twoja firma została zaaprobowana przez program RISAS i uznana za kompetentną do dostarczania produktów i usług, jakie oferuje dla przemysłu kolejowego.

Niezawodne usługi RISAS oferowane przez wiodącego dostawcę

W 2011 roku weszliśmy w posiadanie firmy Correl Rail, wiodącego dostawcy usług dla przemysłu kolejowego i jedynego w pełni niezależnego organu notyfikowanego z siedzibą główną w Wielkiej Brytanii. W wyniku czego obecnie możemy obsługiwać cały przemysł kolejowy. Stanowimy również trzon rozwoju praktyki certyfikowania europejskiego taboru kolejowego, dzięki naszemu uczestnictwu w komitetach narodowych oraz pełnieniu roli sekretariatu technicznego Notyfikowanego Organu Podgrupy Kolejowej dla Taboru Kolejowego.

Jako jedna z pierwszych firm w Wielkiej Brytanii akredytowana jako RISAB zgodnie z programem RISAS możemy przeprowadzać ocenę firm dostawczych i wydawać certyfikaty homologacji zgodnie z programem.

Nasze usługi RISAS obejmują oceny techniczne i certyfikację dostawców dla następujących grup produktów:

 • podwozie,
 • produkty hamulcowe,
 • sprzęt mechaniczny,
 • sprzęt elektryczny,
 • wyposażenie trakcji elektrycznej,
 • wyposażenie trakcji dieslowskiej,
 • wyposażenie napędowe,
 • wyposażenie monitorujące i zapewniające bezpieczeństwo pociągów,
 • osprzęt drzwi i szyb,
 • wyposażenie wnętrza pociągu.

Dodatkowo oferujemy ocenę, homologację i certyfikację jednostek odpowiedzialnych za konserwację (zgodnie z procesem brytyjskim).

Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej o naszych usługach RISAS.